Kazatel 9

Vše, co je společné to je nám cizí a z cizího krev neteče, každý miluje jenom to, co je mu blízké a nenávidí to co je mu cizí. Společné a soukromé to jsou protiklady mezi kterými je napětí, veliké daně umožňují to, že je zde mnohé společné a následkem je to, že to, co je soukromé se má díky společnému zle. Společné má snahu z lidí udělat roboty na baterky bez citu a charakteru, následkem je konzumní očistec, ve kterém je nám ten druhý peklem.

V přírodě je vše společné, a tak zde je krutý boj o existenci, v tomto boji platí jenom přirozené zákonitosti, jak si to zde každý udělá takové to i má. Porovnejme lidská pravidla s přírodními pravidly, dojde nám to, že lidská pravidla jsou nastavená tak aby zde bylo rozdělí lidí na ty, co jsou nahoře a ty co jsou dole, bylo zde mnoho naivních pokusů o; demokracii, emancipaci, rovnost, svobodu, pravdu, lásku, humanismus, socialismus atd. jenže dobrota je žebrota.

Vše zde jsou jenom příčiny a jejich následky, pokud zde budou veliké daně, tak zde i budou veliké války a veliké pandemie. Neustále ti, co jsou nahoře dělají vše pro to, aby se nahoře udrželi co nejdéle, následkem je konzumní očistec, ve kterém máme blbou náladu. Potřebujeme restartovat naši civilizaci tak, že zde budou globálně policejní GVKB roboti, co zde zajistí, aby lidi nedělali chyby, bude to globální policejní GVKB totalita, ve které se nelže a nekrade.

Skončí zde rozdělní lidí na ty, co jsou nahoře a ty co jsou dole, z lidí se stanou loutky na dálkové ovládání, vadné genetické loutky skončí v krematoriu, protože nemají pro digitální společnost žádnou hodnotu, lidi se budou od narození do smrti bodovat pomocí digitálního kontrolního globálního GVKB systému, zkruší se peníze a výhody, bude zde přídělový čipový globální systém na zboží a služby, skončí tak problém s lenochy a příživníky.     

Leave a Reply