Každá otázka má nějakou příčinu, pokud není příčina, tak není třeba se ptát

Otrok se ptá po smyslu života, protože jeho život zde nemá smysl, hladový se ptá po jídle, nemocný se ptá po tom tak být zdravý, chudák se ptá jak být bohatý, atd. každá otázka má nějakou příčinu, pokud není příčina, tak není třeba se ptát. Násilné přeprogramování myšlení dezinformacemi je tak veliké, že si lidi už neuvědomují realitu, a žijí ve světě iluzí, které pro ně vytvořila kultura a ekonomika.

Pravdou je to co se pravidelně opakuje ve vztahu k subjektu nebo objektu, tato pravidelnost je trvalá nebo dočasná, mnozí věří tomu, že dočasná pravidelnost zde bude trvalou pravidelností a tak vznikají; dogmata, pověry, mytologie, rituály, pohádky, dezinformace, náboženství, politika, reklama, móda, atd. to vše je informační a programový odpad, který pokud se rychle a levně neuklidí, tak následkem je deprese a krize.

Čas nakonec stejně eliminuje veškerý svatý informační odpad, který z naivních lidí dělal hloupé ubožáky. Nevěřte tomu, že ti co jsou nahoře nad vámi, že oni znají čistou pravdu, pastýřem ovcí zde jsou ovce, co si hrají na to, že nejsou ovce. Televize, rádio, tisk, internet, atd. to je továrna na lži, pravda je v lidové moudrosti a v přírodě, ti co jsou nahoře, vytvořili složité systémy, abychom jim nerozuměli, a tak byli závislí na těch, co jsou nahoře a mají zde výhody a jistoty.

Z díla poznáme tvůrce, dílem těch nahoře je zde deprese u; politiky, náboženství, filosofie, ekonomiky, rodiny, psychiky, atd. ryba smrdí od pyšné a lakomé hlavy. Otroctví je zde v našich chybných závislostech, naše chybné závislosti s námi manipulují jako s loutkami, je to marnost se snažit zbavit lidi jejich chybných závislostí, protože lidi neumí žít bez chybných závislostí.

Nemá smysl pomáhat subjektu, smysl má pomoci objektu, subjekt to je jenom jeden utažený šroub s nulovou hodnotou pro veliký živý stroj, proč se objekt neobrátí na mě o pomoc, když je a tom zde? Příčinou je opilost výhodami a jistotami, ano to co je zde veliké to je opilé výhodami a jistotami, jenže vše co je zde veliké, to je zde dočasně.

Pokud se pole nepohnojí, tak pole nedá úrodu, to je jádro problému všech velikých konzumních systémů, co dělají z lidí ekonomické a ideologické otroky, investice to je hnůj, a pracující lid to je pole, které se musí pohnojit. Pokud budeme hnojit lid, který nepracuje, tak ekonomika zkrachuje.

Vznikla nám zde vrstva lidí, kterým říkáme lidově kancelářské krysy, a tak zde jsou i krysí závody o místa; prezidenta, předsedy vlády, předsedy politické strany, ministra, poslance, senátora, diplomata, soudce, notáře, profesora, ředitele, celebrity, atd. jde jenom o to být ekonomicky pohnojen, a nebýt ubohým dělníkem, který není ekonomicky pohnojen.

Author: admin