Kniha moudrosti 10

Konzumní civilizace je založená na tom, že ti, co jsou nahoře egoisticky parazitují na těch, co jsou dole, to ale nefunguje, když ti, co jsou dole jsou nemocní, a tak nemohou pracovat jako ekonomičtí otroci. Proč jsou ti, co jsou dole nemocní, a tak nemohou pracovat jako ekonomičtí otroci? Příčinou je zde to, že život těch, co jsou dole nemá ekonomickou koncepci, a tak ti co jsou dole, používají antikoncepci anebo zde jsou potraty. S příchodem internetu a mobilních telefonů skončila dogmatická totalita, která dělala z ekonomických otroků hlupáky, co věřili na to, co si neověřili. Otrocká práce za ubohou mzdu se stala trestem za to, že nejsi zde nahoře mezi elitou.

Pandemie otrokům ukázala že jsou otroci s nulovou hodnotou a následkem bude ekonomická krize, otroci přestanou kupovat drahé zboží a drahé služby, z otroků se stanou nepřizpůsobiví příživníci, a zaměstnavatelé budou muset globálně trvale nahradit zaměstnance za stroje a programy, vše se bude; digitalizovat, optimalizovat, automatizovat, globalizovat atd. Problémem je to že stroje a programy nejde proměnit v ekonomické otroky pomocí; zákonů, morálky, daní, cla, pokut, vězení atd. Robot prezident bude vyznamenávat roboty, takto skončí rozdělení lidí na ty, co jsou nahoře a ty co jsou dole, nahoře budou jenom GVKB roboti a lidi budou dole jako nepřizpůsobiví příživníci, co žijí jenom ze sociálních dávek. Tím skončí chození do školy a přijde období negramotnosti, do měst bude lidem vstup zakázán a lidi budou žít jenom v GVKB rezervacích co jsou daleko od civilizace, komu není rady tomu není pomoci!

Leave a Reply