Koloským 4

Vše zde má svoje limity, za depresí u; ekonomiky, politiky, filosofie, náboženství, umění, zdravotnictví, školství, psychiky atd. je vždy extremismus. Podívejme se na mzdy, jaký je zde extremismus, někdo musí pracovat jenom za stravu ve vězení, a jiný pracuje za extrémně vysoký plat, extremismus je třeba eliminovat.

Zavedeme globálně přídělový systém na zboží a služby, pro nikoho zde nebudou výjimky, nebudou se prodávat už cigarety a nebude se prodávat ani pivo, drogy jsou extrémem, který do moderní civilizace nepatří. Zruší se politika a náboženství, protože všechny ideologie hlásají jenom samé extrémy, zruší se i reklama, dobré zboží nepotřebuje reklamu, a špatné zboží se nebude už vyrábět.

Zavede se globální regulace porodnosti, na rození dětí bude globální roční certifikace, jenom kvalitní jedinci, co mají vysokou školu se zde budou rozmnožovat, skončí extrémní rozmnožování nekvalitních jedinců. O výchovu dětí se postarají globálně jenom roboti, tak se zamezí extremismu u výchovy dětí, zaměstnavatelé potřebují zaměstnance, co makají jako roboti.

V sociální společnosti nemá co dělat asociální jednání, všude budou kamery a čipy, ten, kdo bude asociálně myslet, ten bude okamžitě přemístěn do míst, kde není digitální civilizace, a zde bude hladovými predátory eliminován. U všeho se stanoví globální limity a za drzé překročení limitů, bude přemístění do míst, kde není civilizace, takto láska a pravda, zvítězí na věčné digitální časy nad nenávistí a lží.

Leave a Reply