M

 1. Má modlení pro nás nějaký užitek?
 2. Mac mini M1 MacOS Big Sur 11.4. chybová zpráva
 3. MacOS Linux Android UNIX Windows
 4. Malá mzda, je zde díky chybným pravidlům, která vytvořili chybní lidé
 5. Malé mzdy a vysoké ceny jsou v totalitě
 6. Malý počítač napojený na velikou televizi
 7. Máme kupovat, poslouchat, neptat se
 8. Máme mnoho pánů, kterým sloužíme a tak těmto pánům sloužíme jenom povrchně
 9. Máme rádi psi a kočky, protože nemluví
 10. Manuál jak optimálně a rychle myslet
 11. Manuál, jak získat bezpracně peníze?
 12. Marné hledání nového paradigmatu
 13. Maskoti a symboly jsou populární
 14. Materialismus se stal svatým kultem
 15. Materialistický konzumní očistec
 16. Matrix 4
 17. Maturita jako základní vzdělání v EU
 18. Maturita se musí stát globálně samozřejmostí
 19. Maximalismus eliminoval minimalismus
 20. Média a politici si hrají na to, že mají křišťálovou kouli
 21. Mediální a reklamní bludy je třeba optimálně eliminovat
 22. Mediální bludy jsou nám na hovno
 23. Mediální manipulace pomocí reklamy a cenzury
 24. Meditace je lék, který nic nestojí
 25. Měníme čas za peníze, ale za peníze si čas nekoupíme
 26. Mezinárodní den pravdy a lásky
 27. Milion milionářů dneska vlastní většinu světového bohatství
 28. Milionářem se stane jenom ten, kdo je líným
 29. Miliony skrytých limitů, které nelze překonat
 30. Miloš Zeman to jméno neznám
 31. Milovat lidi a zvířata je normální
 32. Milujeme to, co je nám blízké
 33. Minimalismus eliminuje naše problémy
 34. Minimalismus eliminuje pitomce
 35. Místo altruistické kultury zavedeme egoistickou kulturu
 36. Místo knih a časopisů je zde internet a televize
 37. Místo namáhání svalů namáháme mozek
 38. Místo originálů zde jsou jenom kopie s nulovou hodnotou
 39. Místo peněz a státu zde bude virtuální realita
 40. Místo plyšového medvěda si můžete koupit plyšový Coronavirus COVID-19
 41. Místo šlechty máme milionářské rodiny
 42. Mistře dosud zde ženy psychicky spali, a když se zde objevili muži, tak se začali ženy probouzet
 43. Mládí je plné energie
 44. Mluvení mělo za následek to, že se z lidí stali herci, co se perou o hlavní role
 45. Mluvení udělalo z lidí jenom bubliny, co se nafukují
 46. Mluvit má zde jenom ten kdo je moudrý
 47. Mluvit slušně je na hovno
 48. Mlýn na ubožáky
 49. Mnoho let praxe promění amatéra v profesionála
 50. Mnoho lidí si naivně myslí že je nemůže robot nahradit
 51. Mnoho obyvatel pro tebe pracuje a ani o tom neví, že otročí
 52. Mnozí se snaží pomocí porušování pravidel být úspěšní
 53. Mobilní chytré telefony zde jsou zde evolučně dočasně
 54. Moc a bohatství je tvrdá návyková droga
 55. Moc je návyková droga pro egoistické pitomce
 56. Moc je továrnou na peníze
 57. Mocní manipulují s bezmocnými
 58. Moderní buržoazie na nás egoisticky parazituje
 59. Moderní zaměstnanec z umělé hmoty na akumulátory
 60. Moje hra a moje pravidla o tom je život
 61. Moje štěstí je zde díky cizímu neštěstí
 62. Monopol je jako počasí, které si dělá, co chce
 63. Monopol má peníze na veliké investice
 64. Morálka proměnila býky na voly
 65. Motorismus v nahotě odhaluje naši zaostalost
 66. Moudrá přísloví seřazená podle abecedy
 67. Moudrost je nad zlato
 68. Mrtvé systémy je třeba pohřbít
 69. Multikulturní civilizace je na hovno
 70. Multisystem všemu všude kraluje
 71. Může testování a očkování vést k ukončení pandemie?
 72. Může víra v zázraky odstranit depresi?
 73. Myslím tedy nemám potřebné vědomosti
 74. Myslíme, protože hrajeme hru o to, co potřebujeme
 75. Myšlení je práce s informacemi