Marek 1

Kritizování je pro mnoho lidí drogou, zajímavé je že zde ale není už sebekritika, z toho je nám jasné že jde o projev egoismu, kde se v lidech bere tolik pyšnosti? Příčinou je výchova, jablko nepadne daleko od stromu, následkem jsou konflikty a války, pro nemocné a chudé nemáme peníze, ale na války a zbraně máme peníze! Morálka jasně pyšnost bere jako největší lidskou chybu, přesto je zde pokora velikou vzácností, já jsem prezident a ty jsi nula, o tom to je!

Příčinou nemorálnosti v naší konzumní kultuře je selhání kontroly nad lidmi, lidi vždy budou mít snahu jednat nemorálně a omlouvat svoje nemorální jednání. Je třeba dát konečně lidem do hlavy inteligentní čipy, co zablokují možnost chybovat, lidi nebudou už; lhát, krást, parazitovat, vydírat, mučit, vraždit, provozovat prostituci, pít pivo a kouřit cigarety, modlení bude lidem povoleno, ale jenom u certifikovaných modliteb. Vše se modernizuje a člověk nemůže stát opodál, a vše jenom kritizovat. Přišel, spatřil, kritizoval. To je minulost, budoucnost je v; přišel, spatřil, pracoval.

Leave a Reply