Marek 10

Jak léčit blázny v blázinci správně? Zázraky zde nikdy nebudou a nikdy zde nebyli, idealismus je náhražka za realismus, život je hra ukončená smrtí, uspěje ten, kdo má štěstí, vysoká škola dneska není zárukou úspěchu. Mnoho let jsem se zabýval problematikou neúspěchu a následné deprese, kde je chyba? Chyba je v limitech, které jsou v nás a okolo nás, je mnoho limitů, které nejde překonat, i kdybychom se o to snažili mnoho let!

Svět se zbláznil, protože jsme narazili nečekaně na miliony skrytých limitů, které nelze překonat! Z vlka ovci neuděláš, jsme geneticky vlci a nenažraná elita, se snaží z nás pomocí dogmat a demagogie udělat násilně hloupé ovce, to nefunguje, dobrota je žebrota! Další nečekanou ranou pod pás je digitalizace a optimalizace, statisticky je už doloženo to, že třeba v EU 10 % lidí živí 90 % lidí, mnoho lidí sice chodí do školy a zaměstnání, ale z jejich práce není žádný ekonomický užitek!

Následkem jsou dluhy, neustále se nafukují v EU duhové bubliny, a pokud prasknou tak následuje krize nebo válka. Ekonomika v EU nefunguje, co s tím budeme dělat? Cesta je v globální kontrole porodnosti, za posledních padesát let se počet lidí na světě zdvojnásobil. Továrnou na děti je Indie a Afrika, ekonomická migrace není nový problém, jde o problém starý už tři tisíce let, důkazem jsou neustálé války o teritoria a jiné hodnoty, stavět zdi a ploty proti pohybu chudých lidí to nefunguje.

Zlo lze spáchat díky příležitosti, není příležitost tak nejde zlo spáchat. Tak jako na dostihy šlechtíme koně tak musíme i začít globálně šlechtit lidi, zájem celku musí být nad zájmem jedince, nejsme tak bohatí, abychom pomocí sexu produkovali genetické zmetky, o které globální zaměstnavatelé nestojí.

Leave a Reply