Marek 5

Lidi mají s ekonomikou veliké problémy už od té doby, co existuje lidská kulturní civilizace, která je postavená na rozdělení na ty, co jsou nahoře a ty co jsou dole, a tak to co je dovoleno těm co jsou nahoře to je zakázáno těm co jsou dole. Nadbytek pro ty, co jsou nahoře, je založen na nedostatku pro ty, co jsou dole, všechny snahy o kulturní civilizaci, kde je pravda a láska, se ukázali jako naivní utopie, protože jsme pokrytečtí hříšníci, a tak potřebujeme žít v konzumním očistci.

Toužení po pravdě a lásce je zdrojem našeho věčného soužení, proč jsme pokrytečtí hříšníci, co věří na zázraky po; smrti, volbách, investicích atd. vnímáme jenom povrch reality a nevnímáme to co je pod povrchem reality, pod povrchem je manipulace pomocí odměny a trestu. Vše je zde naprogramováno tak aby to automaticky fungovalo, z lidí se stali jenom loutky, které ovládají ekonomické a ideologické programy, pokud ovládání u loutky nefunguje, tak se lidská loutka přemístí do vězení, nebo do psychiatrické nemocnice.

Žijeme od narození do smrti v organizacích a každá organizace má svoje svatá pravidla, neznalost svatých pravidel nikoho neomlouvá, ten, kdo se nepřizpůsobí svaté organizaci, ten je tvrdě okamžitě potrestán! Krize a války v nahotě lidem odhalují pravdu o konzumní realitě, ve které není pravda a láska, konzumní realita je založená na lži a nenávisti, protože dobrota je žebrota.

Selhání ekonomiky stvořilo víru v boha, jenže bůh není nad námi v ráji, bůh to je naše vědomí, bez vědomí jsme v bezvědomí, co je to naše vědomí? Naše vědomí to jsou informace, na které se může rozum spolehnout tak že nebude chybovat, problém je to že jenom lidová moudrost nám může tyto informace poskytnout. Moudrý je ten kdo se poučí z lidové moudrosti a hloupý je ten kdo se nepoučí ani z vlastních chyb, komu není rady tomu není pomoci, jak si to každý udělá, takové to zde on i má.

Leave a Reply