Matouš 9

Je to marnost, snažit se z pekla udělat ráj, tento konzumní svět, byl, je, bude, konzumním peklem a nikdy nebude rájem! Můžeme povrch upravit tak, abychom vytvořili iluzi ráje, ale pod povrchem vždy bude peklo! V tomto světě vždy budou nemoci a parazité, s tím nelze nic udělat, život je evoluční experiment ukončený smrtí vše je zde jenom loutkou, kterou ovládají dogmata.

Z malého vzniká veliké, a to veliké se po čase rozpadá na malé, je to neustálý koloběh, ve kterém se vše recykluje, vše, co spatřujeme, to bylo mnohokráte recyklováno, a tento proces nemá začátek ani konec. Naše egoistické myšlení se logicky musí točit v začarovaném depresivním kruhu, jednou jsme nahoře a potom jsme dole, vše je v pohybu a jenom smrt je zde jistá. Naše podvědomí jistě ví, že sebevražda naše problémy nevyřeší, že smrtí zde vše končí, a že po smrti zde nic není. Vědomí můžeme oklamat dezinformacemi nebo drogami, ale podvědomí neoklameme, podvědomí je zde s námi po mnoho miliónů let a ví co je pravda a co je lež.

Principy jsou pevným trvalým základem, na kterém zde stojí; ekonomika, politika, náboženství, filosofie, věda, umění, technika, psychika atd. základním principem je zde dualita, napětí mezi protiklady je zdrojem energie a tato energie zde se vším pohybuje, pokud napětí mezi protiklady násilně eliminujeme, tak zmizí energie, a z lidí se stanou psychické mrtvoly, na dočasné dovolené. Války v nahotě ukazují, že jsme psychické mrtvoly, a tak je zde eliminování lidí po milionech v plynových komorách, nebo je zde házení atomových bomb z letadel na veliká města.

Mrtvoly zde eliminují mrtvoly, není to vraždění živých lidí, rodíme se už jako psychické mrtvoly, a příčinou jsou závislosti na dogmatech. Násilné vraždění lidí po milionech nic nemůže zde vyřešit, vraždíme totiž jenom mrtvoly na dovolené, tudy cesta ven z pekla nevede. Je třeba skončit s tím, že lidi jsou mrtvolami na dovolené, jinak nebude mít náš život zde logiku a smysl.

Zaměřme se na dogmata, která z nás dělají mrtvoly na dovolené, co bylo, to bylo, je třeba to staré recyklovat, i kdybychom měli recyklovat veškerou naši egoistickou kulturu, a stvořit zcela novou altruistickou kulturu, ve které nejsou už ubohá dogmata, a ve které je láska a pravda, jenom tak láska a pravda zde zvítězí nad nenávistí a lží.

Bůh to je pravda, a Satan to je lež, ten, kdo slouží lži, ten slouží Satanu, a tak se z něj stala mrtvola na dovolené, jak si to každý udělá takové to zde i má. Jenom pravda a láska může hříšníky vyvést z očistce, a ukázat jim cestu do ráje, přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno, buď tím, čím opravdu jsi, a nehraj si zde na to, co nejsi, pokud jsi egoistický čert, tak si zde nehraj na altruistického anděla.

Leave a Reply