Moudrost je v tom si přiznat to že nic nevím

Proč nic nevím? Stvořitelem všeho je napětí mezi protiklady, hmota je hologram stvořený z energie a programů, smrt to je ukončení napětí mezi protiklady, napětí je zde fyzické a programové. Bůh není subjekt, je to celé absolutno, a ty jsi bezvýznamnou součástí boha. Malé nemůže pochopit veliké, v tom je příčina naší nevědomosti, jsme omezení mnohým a nikdy nepřekonáme tato omezení. 
 
Mnozí jsou pod vlivem iluzí a tak si myslí, že jsou moudří, moudrost je v tom si přiznat to že nic nevím, a vše co vím to je jenom povrchní poznání s nulovou hodnotou, podívejme se na knihy, jak si lidi v minulosti představovali budoucnost a zjistíme, jak byli jejich představy naivní. Pokud bychom mohli spatřit naši budoucnost, tak bychom říkali, to není přeci možné, že zde něco takového jednou bude. 
 
Škola života nemá prázdniny, neustále se musíme učit novému, většinou je nový jenom povrch ale pod povrchem se nic nezměnilo, podívejme se třeba na náš idealismus, kdy věříme na zázraky po; smrti, volbách, investicích, smlouvách, škole, léčení, vítězství, atd. jenže zázraky se nekonají!