N

 1. Na co je zde evolučně člověk?
 2. Na co myslí prezident, když mu to už vůbec nemyslí?
 3. Na co vlastně myslí nejvíce dneska lidi?
 4. Na lidi platí jenom vojenská diktatura, ve které je přídělový systém potravin a oblečení
 5. Na lidovou moudrost je spolehnutí mnoho století
 6. Na myšlení a vědění, zde bude umělá EU inteligence, ty zde budeš na práci
 7. Na podzim přijde do prodeje Windows 11
 8. Na špatných základech, nejde stavět
 9. Na tomto počítači Windows 11 nepoběží
 10. Na vaše místa nastoupí roboti s umělou inteligencí
 11. Na věčné časy zde je jenom pohyb, který vše unáší z minulosti do budoucnosti
 12. Na všem lze vydělávat, z cizího krev neteče a peníze nesmrdí
 13. Na vynálezech a vědě jsme závislí už dávno
 14. Na zpovědnici jsou šílení moderátoři
 15. Náboženství to je teorie, která v praxi nefunguje
 16. Nacismus ukázal v nahotě to, že člověk je jenom statistické číslo
 17. Nadbytek je možný jenom díky nedostatku
 18. Naděje na to, že bude líp je u tebe nulová
 19. Nahá lež nemá žádnou hodnotu
 20. Nahé lidi spatříte jenom zoologické zahradě
 21. Nahradíme všude drahé zaměstnance za autonomní inteligentní roboty na akumulátory
 22. Nahradíme zaměstnance za autonomní inteligentní roboty na akumulátory
 23. Naivní idealisti se snaží protekci nahradit emancipací
 24. Nakonec se vždy najde optimální řešení
 25. Narodit se jako čurák je na píču
 26. Nároky na vše narůstají, základním požadavkem je rychlost a levnost
 27. Násilí člověka k člověku je následkem nemocné společnosti
 28. Náš pán není nad námi na nebesích, ale je v našem mozku
 29. Naše budoucnost je utvářena nekonečným množstvím situací
 30. Naše vláda neustále vydává nové normy a nikdo už neví co je normální?
 31. Naučte se eliminovat to co je vám už na hovno
 32. Návykové drogy proměňují duši člověka v kámen
 33. Neběhejte jako pitomci v začarovaném kruhu
 34. Neberte drogy nebo se z toho zblázníte
 35. Nebojte se nákupu nového počítače
 36. Nebuďte líní hledat to co je nejlepší jenom tak se budete mít dobře
 37. Nečekejte naivně na příchod nové lepší doby
 38. Nečekejte od elity zázraky
 39. Nedávejte bláznům dobré rady
 40. Nedávejte protekci lži a nenávisti
 41. Nedávejte si na ubohý blog počitadlo návštěv
 42. Nedělejte z nuly velké číslo
 43. Nedostatek geniálních kazatelů
 44. Nedostatek lásky je zde díky inflaci lásky
 45. Nedostatek lidských zaměstnanců se vyřeší pomocí robotů
 46. Nedostatek peněz je vytvářen uměle
 47. Nefunkční politika a ekonomika
 48. Nefunkční školství
 49. Nechtějte změnit svět, nebo cizí lidi, chtějte změnit jenom sebe
 50. Nějak si ten orgasmus neumím představit můžete mě to vysvětlit?
 51. Nejhorší je to že lžeme sami sobě
 52. Nejlepší ekonomika je tam kde se nelže a nekrade
 53. Nejlepší je být dokonalý
 54. Nejlepší je být milionářem
 55. Nejlepší je telefon, co má klávesnici
 56. Nejlepším přítelem člověka jsou výhody
 57. Nejsem tak bohatý abych si mohl koupit to co není kvalitní
 58. Nejsme tak bohatí, abychom si mohli dovolit mít zde nepřizpůsobivé příživníky
 59. Nejsme zde pány, jsme zde jenom diváci
 60. Nejsou čerti tak zde není ani peklo
 61. Nejsou čerti tak zde není peklo
 62. Nejsou děti, tak nejsou krize
 63. Nejsou hříšníci tak není ani konzumní očistec
 64. Nejsou lidi tak zde není ani extrémismus
 65. Nejsou otrokáři tak nejsou otroci
 66. Nejsou paraziti tak nejsou problémy
 67. Nejsou pitomci tak nejsou chyby
 68. Nejsou pitomci tak není pitomá nálada
 69. Nejsou pitomci tak zde nejsou monopoly
 70. Nejsou psychopati tak zde nejsou lháři a zloději
 71. Nejstarší detektivkou je bible
 72. Nejúspěšnější zde jsou lidé, co umí správně mluvit
 73. Největší skupinou voličů byla ta, co nešla k volbám
 74. Největší užitek máme z informací o tom, co je nám blízké
 75. Největším dogmatem je víra v ideální realitu
 76. Největším problém lidí zde je to, že to jsou hříšníci, a nechtějí se stát svatými
 77. Nejvíce hledáme to, co jsme ztratili
 78. Nejvíce je zde zdaněno to, co je na hovno
 79. Nejvíce lží je v Bibli, už ten začátek je lež jako věž
 80. Nekonečný cyklus je třeba rychle ukončit
 81. Nekopírujte chyby
 82. Nekvalitní člověk na společnosti parazituje
 83. Nekvalitní lidi to je největší problém současnosti
 84. Nemá smysl řešit to, co nejde vyřešit
 85. Nemáš peníze tak máš smůlu
 86. Nemoci způsobují únavu a smrt
 87. Nemůže rozdávat ten, kdo má sám nedostatek
 88. Nemůžeme být současně dospělými a malými dětmi
 89. Nenarodili jsme se proto, abychom zde žili jako žebráci
 90. Nenechte se chytit do konzumní sítě?
 91. Nenechte se oklamat krásnými slovy
 92. Není blbec ten, co by se zavděčil všem blbcům
 93. Není fanatismus tak nejsou problémy s fanatiky
 94. Není zde kapitalismus nebo socialismus, je zde jenom egoistický kariérismus
 95. Není zde kapitalismus, ale je zde protekcionismus
 96. Neočekávejte od specialisty zázraky
 97. Neplodné diplomové práce, s nulovou hodnotou
 98. Nepodřezávej si větev, na které sedíš
 99. Neposlouchejte reklamu poslouchejte hudbu
 100. Nepotřební státní zaměstnanci
 101. Nepotřebujeme kvantitu, potřebujeme kvalitu
 102. Nepotřebujeme prezidenty a ředitele co dělají jednu chybu za druhou
 103. Nepracuji jako robot, a tak má můj život smysl
 104. Nepřecházejte jako ovce na Windows 11
 105. Nepřidávejte si do přátel pitomce
 106. Nepřizpůsobiví příživníci zde jsou evolučně dočasně
 107. Neřešte to, že je někdo blbec
 108. Nesmrtelný systém je postaven na agresivní kyselině
 109. Nestojím o rady od hříšných amatérů
 110. Neustálé tunelování a rozkrádání je zde běžné a nelze s tím něco udělat
 111. Neustále zde přicházejí slepí, co chtějí vést slepé
 112. Neustálý evoluční koloběh, ve kterém je vše dočasně
 113. Nevěř na ekonomické zázraky
 114. Nevěřte bláznům nebo se z toho zblázníte
 115. Nevěřte na pohádky o tom, že bude líp
 116. Nevěřte naivně jako děti na pohádky
 117. Nevíte, kdo já jsem
 118. Nevyhazujte miliardy dolarů za pitomosti
 119. Nevymýšlejte to, co je v přírodě už dávno vymyšleno a otestováno
 120. Nevyřešené problémy způsobují psychické nemoci
 121. Než začnete věřit tak nejprve prověřujte
 122. Nic nového zde není, vše zde už bylo
 123. Nikdo mě zde nemá rád a nikdo mě nedá žádný dárek
 124. Nikdo nechce být pitomcem
 125. Nikdo není normální a každý vůl si myslí že je bůh
 126. Nikdo neřekne to, že na depresi nevěří a že deprese je jenom iluze
 127. Nikdo neví, jak to řešit a vyřešit
 128. Nikdo se nechce mít zle
 129. Nikdo už neví, na jakém stupni je dneska pes
 130. Nikdo z lidí není dokonalý, a tak logicky zde ani nemůže být dokonalé manželství
 131. Normální je být bláznem
 132. Normální konzumní společnost to je utopie
 133. Normální mozek
 134. Notebook s Windows 11
 135. Nová anonymní strana
 136. Nová doba přinese nové problémy
 137. Nová doba sestav si to sám
 138. Nová doba si žádá nové otroky
 139. Nová doba stvoří nové lidi
 140. Nové aktualizace pro Windows 11
 141. Nové systémy eliminují chyby, co dělají lidi
 142. Nové zakázané ovoce v ráji
 143. Nový bůh stvořitel se jmenuje GVKB
 144. Nový EU dospělý člověk už nebude nikdy chybovat
 145. Nula si hraje na jedničku, za kterou je milion nul