Nehemjáš 6

Většinu nemocí způsobuje složitost a špína fyzická a psychická, konzumní civilizace je obrazně továrna, která produkuje mnoho špíny už mnoho století, jsou i zaměstnání kde je mnoho složitosti a špíny která škodí zaměstnancům. To logicky vede ke snaze uniknout z konzumní civilizace někam do přírody kde není špína a hluk, bohužel žít daleko od civilizace je pro mnoho lidí jenom ekonomická utopie.

Potřebujeme všichni zboží a služby, to vede k tomu, že se produkuje mnoho špíny, zprvu byl člověk jenom lovcem a sběračem, tak nedocházelo k produkci špíny, jakmile začal být člověk zemědělcem a řemeslníkem, tak začalo docházet k produkci špíny a nárůstu složitosti. Špína a složitost je továrnou na psychické nemoci, vše zde jsou příčiny a jejich následky, čím více se vzdalujeme evolučně od přírody tím více se nám stává život očistcem, protože je nám ten druhý peklem.

Leave a Reply