O tom to je, že jenom bůh je vševědoucí

Je to veliké umění vidět věci takové, jaké objektivně jsou, a ne takové, jaké jsou subjektivně. Pán času přenesl strojem času Ježíše Krista z dávné minulosti, kdy on právě kázal na hoře do roku 2100.
Když spatřil zástupy, vystoupil na horu; a když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Tu otevřel ústa a učil je:
„Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské.
Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni.
Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví.
Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.
Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství.
Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha.
Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími.
Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské.
Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně.“

V roce 2100 zde už nebyli v civilizaci nikde na světě lidi, ale místo lidí zde byli jenom autonomní inteligentní GVKB roboti na akumulátory. Jakmile byl v civilizaci spatřen umělou inteligencí Ježíš Kristus, tak jej okamžitě zadrželi GVKB policejní roboti a přemístili jej doživotně do poslední psychiatrické nemocnice na světě. V této psychiatrické GVKB nemocnici se o nemocné starali jenom roboti, co připojili okamžitě centrální nervový systém Ježíše Krista na virtuální GVKB realitu aby mohli rychle a levně opravit chyby v centrálním nervovém systému a tím uzdravit psychicky Ježíše Krista. Ve virtuální realitě se Ježíš Kristus setkává s bohem, uplynulo mnoho let a Ježíš Kristus je už velmi starý a blíží se jeho smrt, tehdy se jej bůh optá, už víš konečně vše? Ježíš Kristus odpovídá, vím to, že nic nevím. O tom to je, že jenom bůh je vševědoucí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *