Přísloví 3

Stvořitelem všeho jsou experimenty, vesmír a život vzniknul díky experimentům a díky experimentům je zde evoluce která staré novým nahrazuje, co bylo nezměníme a o tom co bude nic nevíme, v současnosti vytváříme díky experimentům budoucnost, to vše je proces a my jsme součástí tohoto procesu.

Naše schopnosti a možnosti jsou limitované mnohým, vše, co pracně vytváříme to je zde dočasně protože se zde vše recykluje, napětí mezi protiklady je zde zdrojem energie a tato energie umožňuje to, že po příčině zde následek je, kdysi jsem si naivně myslel to, že všemu kralují peníze, dneska vím že všemu kraluje evoluce, pro evoluci jsme jenom materiálem na její pokusy.

Podívejme se na to, jak uboze žije většina lidí na světě, jenže to nikoho nezajímá, protože se každý stará jenom o to, aby se měl dobře a cizí neštěstí je mu lhostejné, vše je to zde o konfliktech a příčinou všech konfliktů je selhání kontroly. Nebude to už evolučně trvat dlouho a robot prezident bude vyznamenávat roboty, lidi se z civilizace odsunou do rezervací a zde se oddělí muži od žen, protože jenom genocida, může eliminovat to, že lidi dělají chyby.

Leave a Reply