Přísloví 6

Naše kulturní konzumní civilizace to je naprogramovaný evoluční proces, ve kterém je vše založeno na protikladech, mezi kterými je napětí a tato energie vytváří příčiny a jejich následky, celé je to obchod a průmysl, z člověka se tak stala levná loutka na dálkové ovládání, kterou ovládají organizace a situace. Smyslem života člověka se stala profesionální práce pro organizace, vše je zde založeno na pravidlech a kontrole dodržování pravidel, pokud přijde výjimečná situace tak následkem je změna pravidel a tím se vše restartuje.

Velikým problémem naší společnosti je lež a krádež, jsme k sobě zlí, protože dobrota je žebrota, protože žijeme v konkurenčním egoistickém sytému, na vše jsme dneska pomocí experimentů vytvořili nějaký složitý systém, a tak je zde; programovací systém, informační systém, operační systém, redakční systém, ekonomický systém, filosofický systém, politický systém, náboženský systém, reklamní systém, módní systém, byrokratický systém, vojenský systém, školský systém, zdravotnický systém, dopravní systém, právní systém atd.

Každý systém to jsou pravidla, která jsou nám svatá. V přírodě je přirozený systém, který je jednoduchý, protože je založený na přirozených pravidlech, proto zde vše pružně funguje a nesetkáte se tak zde se lží a krádeží, proto tak rádi utíkáme z civilizace do přírody, abychom si zde od konzumního očistce odpočinuli. S příchodem zavedení elektřiny se začala naše společnost rychle evolučně měnit, díky elektřině je už mnohé na baterky.

Nebude to už evolučně trvat dlouho a budou zde zaměstnanci na baterky, roboti budou v továrnách vyrábět roboty a práce pro lidi zde už nebude, protože vše za nás udělají; programy, umělá inteligence, stroje, roboti atd. Lidi začnou zbaběle utíkat z digitální civilizace, protože zde už budou zbyteční, nakonec lidi skončí globálně v rezervacích a zde se oddělí muži od žen, aby se lidi už nerozmnožovali jako invazní druh.

Leave a Reply