Přísloví 8

Investujte do; vzdělání, zboží, služeb, dětí atd. to nám neustále tvrdí reklama založená na optimismu, od narození nám všem vymývá mozek reklama, začíná to pohádkami a náboženstvím, kde je vše optimální a dějí se zde zázraky, končí to politikou, která nám tvrdí že bude líp po volbách. Za vším je to, že je nám ten druhý konkurentem, a tak mu egoisticky lžeme, protože chceme konkurenty porazit ve hře o hodnoty.

Myslíme a jednáme podle situace, pokud jsme v konzumním očistci, tak je nám ten druhý peklem. Války v nahotě odhalují to, že jsme horší než divoká zvířata, protože se zabíjíme kvůli pitomostem, kdežto divoká zvířata se zabíjejí jenom proto aby se nasytili. Všechny snahy o to změnit optimálně lidi nebo společnost se ukázali jako naivní utopie, z vola nikdo býka neudělá. Reklama z nás dělá voly mnoho století, a proto je u nás tak časté oslovení vole, volové dělají jednu volovinu za druhou, komu není rady tomu není pomoci.

Leave a Reply