Římanům 11

Vše, co zde je, to jsou příčiny a následky, pokud máme problémy s egoistickým extremismem, tak to musí mít jistě i nějakou příčinu? Tou příčinou jsou dogmatické diktatury, jako je; feudalismus, kapitalismus, socialismus, komunismus, nacismus, extremismus, rasismus, alibismus, egoismus atd.

Ano, kleptokratismus nahradil kapitalismus, vládnou nám lháři a zloději, spravedlnost je už jenom ve smrti, lidi konečně pochopili, že po smrti není ráji ani peklo, a tak je zde místo kapitalismu kleptokratismus. Kdo nelže a nekrade, ten zde ubožákem je, o tom tato konzumní civilizace už jenom je, z lidí se začíná stávat egoistický invazní druh, který promění krásnou přírodu v pustinu bez života. Podívejme se na volbu prezidenta, bylo to ubohé mediální divadlo, které rozdělilo voliče na dva tábory, a nakonec se stal prezidentem starý nemocný soudruh.

Stojíme před problémy, se kterými si neumíme poradit, a zdrojem všech našich problémů je kleptokratismus, proč nám zde už dlouho vládnou lháři a zloději? Problémem jsou dogmata, dogmata poznáme podle cenzury, v dogmatické diktatuře je cenzura, která zakazuje kritizovat svatá dogmata. Největším dogmatem je to, že dělník si nezaslouží vysokou mzdu, protože nemá vysoké vzdělání, následkem je to že lidi dělají vše pro to, aby zde nebyli dělníky, a byli zde vysokoškoláky, co mají velikou mzdu, a veliké výhody a jistoty.

Práce dělníka za minimální mzdu, je poslední zoufalý pokus, jak zde přežít v tomto kleptokratismu. Malá mzda je jako pole, které není pohnojené, takové pole přestane dávat úrodu, vše, co dáváme to i nazpět dostáváme, dosud egoističtí staří kleptokrati, okrádali nejvíce dělnickou třídu, ale přichází nová digitální doba, ve které zde místo dělníků jsou stroje a roboti, jak okrádat ale stroje a roboty?

Robot nebo stroj funguje ekonomicky jednoduše, nemám to, co potřebuji, tak stávkuji. Robot nebo stroj se nemusí bát toho, že zemře hlady, protože on není živý organismus, a tak může několik let počkat v klidu na to, až bude mít to, co potřebuje. Současná mocenská strategie egoistické kleptokracie byla založená na tom, že ekonomičtí otroci nemohou dlouho stávkovat, protože by zemřeli hlady, nový typ zaměstnance může dlouho stávkovat a tím jej nelze už okrádat.

Pokud nebude moci kleptokracie okrádat stroje a roboty, tak zde bude už zbytečná, a tak bude nahrazená globální umělou inteligencí. Tím logicky zanikne každá dogmatická diktatura, a robot prezident, bude vyznamenávat roboty, pyšní vysokoškoláci, budou už jenom v rezervaci daleko od civilizace, pod dozorem policejních robotů.

Leave a Reply