Římanům 12

Hříšníci zde jsou trvale, a bohové zde jsou dočasně. Bohem nám to je, co naše egoistické závislosti uspokojuje, je to hříšné mít egoistické závislosti, ale takový je život, že vše zde jenom hra o výhody a jistoty je. Zvolte mě za svého pastýře, to lháři a zloději neustále hlásají, a následkem je to, že málo lidí chodí volit, za své politické zástupce, staré kleptokraty.

Odložme masky pastýřů, a pod maskami spatříme vlky, co nosí masku pastýře, člověk je člověku vlkem, od té doby, co jsou zde; regulace, daně, cla, poplatky atd. myslíme a konáme podle situace. Žijeme obrazně v domech, co stojí na písku, a tyto domy logicky často padají, tím pískem jsou teoretická dogmata, co jsou nám svatá, máme snahu u všeho změnit jenom povrch, a neměníme nikdy to co je pod povrchem, ano žijeme v povrchní kulturní civilizaci.

Vše je o kritice, která funguje jenom z vrchu dolů, ten, kdo je dole, nesmí nikdy kritizovat ty, co jsou nahoře, to je dogmatická diktatura, naučme se nazývat vše správně. Paradoxem zde je to, že ti, co zde svojí prací vytvářejí ekonomiku, se zde mají nejhůře, a nejlépe se zde mají ti, co ekonomice škodí, dobytka je zde nadbytek, ale plných koryt je zde nedostatek, navíc začíná práce ubývat a lidí na světě začíná přibývat, vše směřuje jistě k velikým válkám, ve kterých se budou zase lidi vraždit po milionech jako dobytek.

Leave a Reply