Římanům 7

Tento svět je jednoduchý, jsou zde jednoduchá stabilní pravidla a za porušení pravidel je trest, lidi si pro sebe vytvářejí pyšně svoje chybná dogmatická pravidla a tím na sebe uvrhují trest. Jak si to lidi udělají takové to mají, mnozí naříkají na to, že se zle mají, příčinou je to, že podle chybných pravidel myslí a žijí, pokud lidem už nelze poradit, tak jim nejde ani pomoci. Tak jako je obtížný boj s chybami v novém operačním systému, tak je obtížný boj s chybami v; zákonech, předpisech, morálce, psychice atd.

Největší chybou je to že je zde pro řídící pracovníky nedostatek praxe, teorie v praxi často nefunguje, je to jako s řízením auta, v současnosti se v USA bude zavádět umělá inteligence, která umožní to, že už lidi v USA nebudou muset řídit auta, zjistilo se, že nestačí jenom automobily vybavit inteligencí a technikou, je potřeba i podrobně zmapovat celé USA, tak aby auta nechybovala. Zmapování to je právě ta praxe, která lidem chybí, lidi žijí ve světě, který nemají zmapovaný, a tak zde jsou neustálé havárie, a lidi tím mnoho trpí.

Leave a Reply