Římanům 8

Jak pomoci ekonomickým migrantům v EU? Zaměstnáme u nás tyto migranty ve vězení, to, co si vydělají, padne na stravu a ubytování, nebudou mít k dispozici; sex, alkoholické nápoje, cigarety, televizi, telefony, internet, zablokuje se jim pošta. EU nám bude ekonomicky přispívat na tato vězení, ubytování zde bude po tisíci lidech na jedné veliké místnosti, soukromí je zbytečný luxus, když na pokoji budou jenom muži, budou zde kovové patrové vojenské postele s matracemi se slámou. Normou bude 160 hodin pracovat za měsíc a 160 hodin se měsíčně věnovat učení, aby zde získali vysokoškolské vzdělání v angličtině.

Z tábora ven se dostanou jenom ti, co v táboře získají vysokoškolský diplom platný v USA. Postavíme zde velikou automobilku a zde jim dáme fyzickou práci, naším vzorem je Čína, a ta nám poskytne informace, jak máme s ekonomickými migranty optimálně jednat. Jako potrava zde budou EU potraviny s kuřecími separáty, a jiné potraviny které jsou plné levných náhražek a jejich doba konzumace je už propadlá. Léčit je budeme jenom pomocí akupunktury, a jiné čínské medicíny. Ke čtení zde budou jenom školní učebnice, v angličtině.

Leave a Reply