Rút 3

Vše v nás a okolo nás směřuje do cíle, jsou cíle správné a chybné, jakmile zjistíme že náš cíl je chybný tak z toho psychické problémy, dokud nenajdeme pro nás správný cíl, každý náš cíl z dálky vypadá jinak než z blízka, a tak často chybujeme.

Cílem je vždy to, co má pro nás velikou hodnotu, je to jako hledání pokladu, který je ukrytý a když konečně poklad najdeme tak většinu zjistíme, že poklad nemá žádnou hodnotu.

Hodnota je relativní stejně jsme zde dočasně, a tak všechny hodnoty co jsme pracně získali připadnou dědicům nebo státu. Mnoho lidí a organizací se snaží o podnikání, aby dosáhli zisku, jenže úspěch je zde o výhodách, pokud nemáte výhody tak ve veliké konkurenci neuspějete. 

Aby byl stát ve výhodě tak musí pomocí daní a zákonů uvrhnout pracující lidi do nevýhod, nadbytek je založen na nedostatku, vše je zde o protikladech, mezi kterými je napětí, pořád platí to že ten, kdo prodává chválí a ten kdo kupuje kritizuje. 

Leave a Reply