Sírachovec 1

Má smysl být věřícím který věří na zázraky u; hnutí, sekty, náboženství, filozofie, ekonomiky, politiky, módy, reklamy, lásky, pravdy, umění atd. nikdo z hříšníků není bez hříchu, dokonce i Ježíš Kristus a Buddha, je hříšník. Hříšnost je následkem toho že máme hříšné tělo, tělo nám brání z tom abychom se zbavili svojí hříšnosti, jenže k čemu je nám svatost, když už nemáme hříšné tělo, které by mohlo mít užitek ze získání svatosti, vše je zde pokrytecká hra, ve které si každý hříšník pokrytecky kraje na to, co není.

Ano, jsi hříšník a teprve po smrti se můžeš stát svatým, protože už nebudeš moci tělesně hřešit! Jaký má smysl, když se hříšník ve zpovědnici zpovídá hříšnému knězi, dobrota je jenom žebrota! Hříšník myslí a koná jako hříšník, to je kauzalita, kterou je třeba pochopit, z konzumního očistce nikdo pomocí nové ideologie a nové ekonomiky nikdy svatý ráj neudělá! Je třeba hříšníky nahradit za GVKB roboty, nejsou hříšníci tak zde není ani konzumní očistec, všechny povrchní změny očistce jsou marné a zbytečné, protože pod povrchem, jsou pořád všude hříšníci v očistci.

Leave a Reply