Skutky apoštolů 12

Vše je zde o lásce a inteligenci. Podívejme se na to statisticky vědecky a dojde nám, že na dně zde jsou lidi co nemají inteligenci a lásku, člověk bez lásky a inteligence je jenom hudebním nástrojem, na který nikdo nehraje, tedy je zde zcela zbytečný. Jablko nepadne daleko od stromu, statistika dokázala že rodiče, co nemají inteligenci a lásku, mají děti bez inteligence a lásky.

Ubožáci mají většinou i hodně dětí, a snaží se o to, na dětech chytře parazitovat. Je třeba zavést nejenom testování inteligence, ale i testování lásky, na vysoké školy by se neměli přijímat studenti ve kterých není láska, podívejme se na vysokoškoláky, ve kterých není láska, takový člověk lže a krade ve velkém, a tak díky němu je zde svět bez lásky a pravdy.

Nebo se podívejme na ekonomickou migraci, statisticky je 99 % ekonomických migrantů bez inteligence a lásky, jde o lidi, co jsou logicky na ekonomickém dně, a hledají si sobecky pro sebe místo k životu, kde nebudou na dně, a proto jsme jako ekonomicky zaostalá země pro tyto ekonomické migranty, jenom tranzitní zemí.

Vše je o kontrole lidí, jakmile selže kontrola lidí tak přichází; extrémismus, vandalismus, fanatismus, rasismus, terorismus, alkoholismus atd. Jde o to nabídnout všem lidem digitální ekonomickou ideologickou koncepci, každý dostane do hlavy GVKB čip a tento čip dá lidem lásku a inteligenci, vše se osazuje dneska čipy a člověk nemůže stát zbaběle opodál, takto skončí výroba; cigaret, alkoholických nápojů, politiky, náboženství, reklamy, pohádek atd.

Leave a Reply