Sofonjáš 3

Nuly poroučejí nulám, a to logicky nefunguje, následkem je blbá nálada a konzumace léků na deprese nebo drog. Není to nový problém je to problém starý milion let a týká se všech lidí, z dálky může nula vypadat jako; král, císař, sultán, bůh, šlechtic, prezident, ředitel, celebrita atd. z blízka spatříme nulu co to má v hlavě vynulovaný. Vše je zde jenom o protekcionismu, není zde; feudalismus, kapitalismus, socialismus, humanismus, centralismus, nacismus, hinduismus atd. je zde všude milion let jenom protekcionismus, alfa jedinci zde získávají pomocí násilí protekci, a tak zde mají výhody které si nezaslouží, Adolf Hitler je klasickou ukázkou alfa jedince, který zde získal protekci, kterou si nezasloužil a následkem zemřelo mnoho miliónů lidí zcela zbytečně.

V minulosti měl král ochutnávače jídla a nápojů, aby jej někdo neotrávil, podívejme se na vraždy těch, co zde měli moc, bylo jich v lidské minulosti velmi mnoho, jenže to že zavraždíme někoho, kdo má zde moc kterou si nezaslouží, tím se nic nezmění, na jeho místo okamžitě nastoupí jiný Adolf Hitler! Jaký má smysl chodit k demokratickým volbám, když na kandidátkách jsou jenom samí bezcharakterní egoističtí kariéristi jako Adolf Hitler, kterým jde jenom o to, se mít dobře a z vysoka serou na lidi, co se mají zle. Politika je bojem o moc, podnikání je bojem o zisk, náboženství je bojem o svatou pravdu, umění je bojem o popularitu atd. žijeme v konzumní realitě, kde úspěch je možný jenom díky boji, ve kterém v nějaké specializaci díky protekci vyhrajeme, dobrota je žebrota!

Vše je o protikladech, napětí mezi protiklady je zdrojem energie a tato energie zde se vším pohybuje v hmotné a nehmotné rovině, tam kde není napětí mezi protiklady, tam je mnoho problémů, na které není řešení, a následkem je blbá nálada a sebevraždy. Podívejme se na statistiky sebevražd a zjistíme že nejvíce pácháme sebevraždy z ekonomických příčin, ti, co jsou na tom ekonomicky dobře, mají snahu zde být minimálně do sta let ve zdraví. Parazit zde hodní parazity, zloděj zde honí zloděje, lhář zde honí lháře atd.

Války, revoluce, krize, reformy, pandemie, hladomory, živené katastrofy atd. to vše v nahotě odhaluje zlou realitu, ve které je jistá jenom smrt a daně. Proč náš stát a EU, má veliké dluhy, když lidi v EU platí; daně, clo, poplatky, pokuty, certifikace atd. kam mizí záhadně v EU zisk z naší profesionální práce? Zisk z naší práce mizí na konta lidí, co jsou nahoře a mají moc a bohatství, vše je zde nastaveno tak že nadbytek pro ty, co jsou nahoře je možný díky nedostatku pro ty, co jsou dole, je to obrazně mocenská pyramida, kde nahoře je pro elitu ráj a dole je pro dělníky očistec.

Tvrdit to, že každý má osud, který nejde změnit, to je lež jako věž, není zde žádný osud, je zde jenom protekce, která lidi rozděluje na ty co jsou nahoře a ty co jsou dole, dobytka je mnoho a koryt je málo, proto zde jsou kariéristické závody ve kterých uspějí alfa jedinci jako Adolf Hitler, vše je zde mediální divadlo ve kterém si nuly hrají na bohy, lež se stala kaskadérem který v rizikové situaci zastupuje pravdu, pravda je tam kde není riziková situace, a tak zde za pravdu nehrozí; ukřižování, upálení, mučení, zastřelení, vězení, pokuta, zákaz vstupu, atd. je to celé o tom, moje hra a moje pravidla, každá pyšná nula, zde má svoji hru a svoje pravidla!

Moje svatá hra a moje svatá pravidla, kolik je na světě lhářů, tolik je zde i bohů, jakmile se člověk naučí lhát tak se z něj stane bůh, následkem je násilí, protože je v očistci konkurence, civilizace je založená na násilí, tam kde jsou daně, tam je i dogmatická totalita! Jsi loutka, kterou ovládají závislosti, svoboda je iluze, jaký má život smysl, když je každý zde jenom loutkou na dálkové ovládání, a naděje na to, že bude lidem jednou líp, to je jenom naivní utopie. Život má smysl, pokud zde můžeš dělat jenom to co tě baví, tím je zde seberealizace, jenže jenom ten, kdo má zde protekci, může zde dělat to, co jej baví a jsme tak v začarovaném kruhu, který může vyřešit jenom to, že nahradíme konečně globálně trvale lidi za roboty, nejsou lidi, tak nejsou s lidmi problémy.

Leave a Reply