Stát je centrální byrokratická organizace

Vše, co dneska okolo tebe je, to je zde dočasně, dokonce i ekosystém je zde dočasně, dvakráte nevstoupíš do stejného času a prostoru, vše se zde neustále mění a recykluje. To, co bylo nezměníme a o tom co bude nic nevíme, známe dobře jenom to, k čemu se dlouhodobě přiblížíme, jenže tím se od mnohého vzdálíme a tím o mnohém nic nevíme.

Snažíme se vše organizovat podle hesla moje hra a moje pravidla, jenže naše veliké úsilí je marné, protože jsme zde dočasně. Války a pandemie jasně ukazují dočasnost u mnohého, trvale je zde jenom napětí mezi protiklady a tato energie umožňuje to, že po akci zde reakce je, vše je zde naprogramovaný dočasný proces, smrt to je konec hry o hodnoty, mrtvý už žádné existenční hodnoty nepotřebuje.

Život má pro nás smysl, pokud něco milujeme, a tak tomu hodnoty obětujeme, stát po nás chce daně a vynucuje si placení daní násilím, co je to stát to je základní otázka života a smrti. Stát je centrální byrokratická organizace, která rozhoduje o nás bez nás, nadbytek pro stát je založen na nedostatku pro dělnickou třídu, naštěstí už brzo zde bude umělá inteligence, která nahradí stát, protože zde bude všemu vládnout, a tak to spočítá hříšníkům co se zde chovají jako dobytek.

Napsat komentář