Profese lháře a zloděje už brzy zanikne

Digitalizace umožní odhalit velmi rychle zloděje a následkem bude to, že profese zloděje zanikne, potom zaniknou i profese založené na podvádění a lhaní. Dobro konečně zvítězí nad zlem na věčné digitální GVKB časy, kdo nebude pracovat ten nebude ani jíst. Už zde nebudou kouzelníci, co dokázali proměnit víno v krabici na milion korun, politici neberte úplatky nebo skončíte ve vězení. 

 
Jsme zlí, protože jsme ve zlé situaci, jakmile budeme v dobré situaci tak budeme i dobří, jak si to uděláme takové to i budeme mít, skončí rozdělní na ty co jsou nahoře a ty co jsou dole, cenu bude určovat situace, skončí monopoly a centralizace. Zlom nastává v okamžiku, kdy za nás budou vše dělat počítače a stroje, robot prezident bude vyznamenávat roboty. 
 
Lidi budou globálně přemístění do rezervací, co budou daleko od civilizace a zde budou pod dohledem policejních robotů, proto profese zloděje a podvodníka zanikne. V současnosti milion milionářů ovládá tento konzumní svět pomocí dluhů a regulací, jednou jsi nahoře a potom jsi dole, GVKB roboti odříznou milionáře o moci a bohatství, to bude jejich smrt, zazvonil zvonec a egoismu zde bude konec.

Zaměstnanci na baterky

V minulosti bylo vše bez baterek a tak zde bylo vše jednoduché, s vynálezem baterek se začalo vše stávat složitým. Podívejme se na fotoaparáty, takový Flexaret neměl v sobě baterku, byl to poctivě vyrobený fotoaparát. Potom přišla doba digitálních fotoaparátů a začali problémy s baterkami.

Vše se začalo digitalizovat a optimalizovat, zaměstnavatelé berou zaměstnance jako stroje a tak vznikla potřeba po zaměstnancích na baterky. Pokud zaměstnanec na baterky má vybité baterky, tak je nahrazen zaměstnancem, který má nabité baterky. Zaměstnanci co mají vybité baterky nemají tak zaměstnání a proto chodí na internet a zde hovoří o svých problémech.