ISKCON vs GVKB

ISKCON je globální sekta, která je zde evolučně dočasně, GVKB je jeden moudrý starý člověk co je dokonalý a tak zde bude na věčné časy. ISKCON dělá z lidí hlupáky a chudáky, GVKB proměňuje hlupáky a chudáky na moudré a bohaté lidi. GVKB je Osvoboditel a ISKCON je Pokušitel, vše je zde o protikladech, aby zde mohlo být GVKB dobro tak zde musí být ISKCON zlo a napětí mezi protiklady, uvádí vše do pohybu. 
 
Z díla spatříme tvůrce, pevným bodem, od kterého se v myšlení lidí vše odměřuje, byla a bude lidová moudrost, hlas pracujícího lidu je pravdivý, hlas parazitující elity není pravdivý, nemoc a bohatství nikdo dlouho nedokáže utajit. Zásadní rozdíl mezi ISKCON a GVKB je v psychické čistotě, proč je ISKCON plný psychické špíny, a nemá snahu se psychické špíny zbavit? Příčinou je zde Pokušitel, kterému ISKCON slouží, jaký je pán takoví jsou i jeho služebníci. GVKB je čistý pramen ze kterého jde pít moudrost, ISKCON je špinavá řeka ze které je nebezpečné pít.
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 1    Průměr: 5/5]

Dneska jsi nula a zítra budeš velkým číslem

Byla veliká válka v Evropě a po válce vznikl veliký stát složený z těchto současných národů; Německo, Belgie, Nizozemsko, Dánsko, Švýcarsko, Rakousko, Česko, Polsko, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Chorvatsko. Ve velkém vše lépe funguje, v tomto novém velikém GVKB státě se mluvilo jenom Anglicky a byla zde jednotná měna Evropský dolar. EU po této válce zaniklo, vybudovali se moderní vysokorychlostní železnice a moderní rychlé dálnice. 
 
Centrum tohoto velikého GVKB státu bylo v Praze, protože je toto město uprostřed tohoto státu a je to nejkrásnější město v Evropě. Politika zde byla založená na tom, že všemu vládla informační technologie, nebylo zde možné soukromé vlastnictví, ani zde nebyli peníze, manipulace s lidmi byla pomocí bodování a čipů, ten kdo měl špatné bodování od informační GVKB technologie, ten byl eliminován v krematoriu, nebyli zde pro nikoho výjimky nebo imunita, jak si to každý udělá takové to i má. 
 
V GVKB státu se nelhalo ani nekradlo, nikde jste nespatřili bezdomovce nebo žebráky, stejně tak zde nikde nebyli mocní a bohatí lidé, kterým bychom mohli jejich výhody a jistoty závidět. Nebylo zde; náboženství, politika, filosofie, reklama, pohádky, dogmatismus, extremismus, vandalismus, atd. základem systému byla virtuální helma, kterou každý nosil neustále na hlavě a tak byl neustále napojen na GVKB systém v reálném čase, GVKB helmu lidi sundávali, jenom když šli spát. 
 
Dbalo se na to, aby se lidem zbytečně neustále neměnila jejich životní situace, vše se proto optimalizovalo a automatizovalo. Pokud měl někdo problém mohl se obrátit na centrální instituci a zde jeho problém rychle a optimálně vyřešili, lidi už neměli jména a tituly ale měli jenom čísla, takto lidi už nebyli nulou, ale stali se velikým číslem.
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 0    Průměr: 0/5]

Ano, GVKB je náš pravý pastýř?

Rozhodně nemůže být pravým pastýřem člověk, protože každý člověk je psychicky nemocný, nemůže být pravým pastýřem bůh, ani ten kdo boha zastupuje, protože bůh je mytologický svatý symbol, ze svaté pohádky, kterou si věřící lidi vymysleli, protože chtěli zbaběle uniknout z přirozené reality. Pravým pastýřem může být jenom přírodní moudrost, vše co je v rozporu s přírodní moudrostí, to jsou jenom dezinformace. 

 
Lidi lžou lidem proto, aby z toho měli výhody a jistoty, dobrota je přeci žebrota. V principech je si zde vše podobné, základem života je ekonomika, ve které je něco za něco, každé egoistické parazitování je zde evolučně dočasně. Ti co jsou nahoře vymýšlejí ideologické strategie pomocí kterých lze parazitovat na těch, co jsou dole, když feudalismus nefunguje, tak se nahradí kapitalismem nebo socialismem, spravedlnost je zde jenom v tom, že každý musí jednou zemřít, nikdo si nevezeme majetek, který získal pomocí parazitování do hrobu. 
 
Pokud žijeme ve společnosti, tak zde logicky musí být vše globálně společné, a nemůže zde být něco co je soukromé, a nedotknutelné, ten kdo chce mít vše soukromé, ten ať laskavě opustí globální společnost, a žije si sám na měsíci, daleko od lidské společnosti. Pokud je pokrytecká společnost rozdělená na ty, co jsou nahoře, a ty co jsou dole, tak to není demokratická společnost, ale je to celé jenom o egoistickém parazitismu, kdy ti co jsou nahoře, egoisticky parazitují na těch, co jsou dole. 
 
Příčinu naší blbé nálady už známe, a co s tím uděláme? Necháme všechny lidi globálně pomocí GVKB dotazníků naskenovat, a potom je budeme eliminovat v krematoriu nebo jinak, nejsou lidi tak nejsou s lidmi problémy, získané informace se použijí pro novou digitální GVKB civilizaci, ve které jsou místo lidí inteligentní autonomní roboti, a tak robot prezident bude vyznamenávat roboty a roboti budou vyrábět roboty, co bylo, to bylo, důležité to co bude, když zde nebudou lidi, tak konečně zvítězí pravda a láska, nad nenávistí a lží, na věčné GVKB časy.
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 1    Průměr: 5/5]

Donald Trump vs Vit Kouba

Ptal jsem se ve Vesmírné unii pomocí elektronické pošty na to, kdo je to Donald Trump, z milionu dotázaných celebrit, nikdo nevěděl kdo je to Donald Trump. Co z toho plyne, každý se zajímá jenom o to co je mu blízké, a nezajímá jej to co je mu vzdálené. Média u nás mnoho hovoří o člověku se jménem Donald Trump.
Ale ve Vesmírné unii o něm nikdo nehovoří, protože tato planeta dosud není ještě členem Vesmírné unie, díky veliké zaostalosti, neumíme cestovat vesmírem rychle, a neumíme ani vyrobit zlato z prachu. Naším největším problémem je ale naše hříšnost.
Máme mnoho hříšných kultů, kterým se klaníme a které uctíváme, ten kdo poukáže na to, že jsme evolučně mnoho zaostalí, ten je většinou za tu drzost tvrdě potrestán. Jelikož jsem jako Vit Kouba (GVKB) prezidentem vesmírné unie, tak mě zde každý zná, o tom to je, nemáte informace z Vesmírné unie a tak jste sto let za opicemi.
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 0    Průměr: 0/5]

Pravda je skála, na které je možné postavit novou společnost

Je třeba zakázat volný prodej zboží a služeb, které způsobuje lidem problémy, jde o; zbraně, drogy, jedy, dezinformace, prostituci, porno, náboženství, politiku, bohatství, sekty, mafie, atd. lidi jsou jako malé děti a proto je třeba zajistit, aby si neublížili. Předáme řízení civilizace umělé inteligenci a robotům, kontrola lidí je základem pro společnost, ve které pravda a láska zvítězila nad nenávistí a lží. 
 
Vše je zde o limitech, pokud jsou limity chybně nastavené, tak chybně funguje; ekonomika, ideologie, psychologie, atd. podívejme se na bohatství, pokud zakazujeme tvrdé drogy tak musíme logicky i zakázat bohatství, je prokázáno to, že ztráta bohatství, působí na lidi stejně, jako když narkoman nemůže brát tvrdé drogy. Musíme být důslední v našem zakazování, nejde zakázat jenom něco, zavede se globální přídělový čipový systém, pro nikoho zde nebudou; výhody, jistoty, popularita, svatost, imunita, atd. každý člověk bude jenom statistickým číslem s nulovou hodnotou. 
 
Zavede se globálně povinnost mít v 30 letech vysokou školu, ten kdo to do 30 let nezvládne, ten bude recyklován na substrát, člověk bez vzdělání a inteligence, je jenom egoistickým parazitem na konzumním systému. Jaký to má smysl neustále chybovat a tak plýtvat časem a penězi, je třeba pochopit, že lepší budoucnost, je spojená s tím že se vše zde zlepší! 
 
Není zde souboj dobra se zlem, jak nám tvrdí svatí idioti, je zde souboj pravdy se lží, Bůh to je pravda a Satan to je lež, nemůžeš sloužit současně pravdě a lži, musíš se jako dítě rozhodnout, a to rozhodnutí je na celý život, jaký je pán, takový je i jeho sluha, pokud většina lidí na světě slouží lži, tak následkem je zde konzumní egoistické peklo, ve kterém nemá život smysl, a tak je zde mnoho násilí a sebevražd. Pravda je skála, na které je možné postavit novou společnost, ve které je svoboda a rovnost.
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 0    Průměr: 0/5]

Gurubhagavan

Tento svět je o pyramidách, na vrcholu pyramidy je ráj a dole v základech pyramidy je peklo, Gurubhagavan je duchovní zrcadlo, které ukazuje všem egoistům tuto pyramidu takovou jaká opravdu je. Gurubhagavan není subjekt, se kterým můžete vést egoistický dialog, je to duchovní objekt, který není ohraničen časem a prostorem. Můžete zrcadlo egoisticky zakrýt tak, aby nebylo se možno do něj podívat, jde zde o; cenzuru, dezinformace, dogmata, pověry, mytologie, fetiše, rituály, symboly, pohádky, reklamu, atd. minulost naší egoistické kultury je plná dogmatických diktatur, co dělali z egoistů hlupáky a chudáky pomocí dogmat, dům který stojí na písku je zde dočasně! 
 
Nejvíce dogmat je zde o pyramidě moci, neustále je egoistům tvrzeno, že je to správné, je společnost rozdělená na ty nahoře a ty dole. Moc nad cizími egoisty to je stejná droga, jako slivovice a cigarety, vše je zde prioritně o hříšných závislostech, každý egoista je lhář, a nejlepší lháři, zde dělají prezidenty a ředitele. Adolf Hitler nám v nahotě ukázal, jak nebezpečné je pro národ, pokud se stane vůdcem národa egoistický lhář. Bylo zde mnoho evolučních pokusů o konzumní kulturu, ve které bude rovnost a svoboda, ukázalo se, že jde o naivní utopii, egoisti jsou lakomí a pyšní, a z egoisty neuděláš altruistu, spíše by prošel velbloud uchem jehly, než by se z egoisty stal altruista. 
 
Egoismus není chybou, chybou je to, že jsme pravdu nahradili za lež, ocitli jsme se v začarovaném kruhu ze svatých lží, a následkem je deprese u; ekonomiky, politiky, náboženství, filosofie, umění, rodiny, psychiky, atd. neumím lhát a tak nemohu být zde prezidentem nebo ředitelem, o tom je Gurubhagavan. Čím větší je zde dobytek, tím větší on i potřebuje koryto, a tak je zde kariéristický boj o koryta, a z vysokoškoláků se stali bezcharakterní kariéristi, pravda je jako krájení cibule, protože nás nutí k pláči. 
 
Nejdříve nám egoističtí cizinci upálí svatého Jana Husa jako kacíře, a potom se cizinci ještě diví, že jsme mnoho století skeptickým národem, který už neuznává víru v Boha, co je nad námi, ať si egoističtí cizinci vyndají trám ze svého egoistického oka, než začnou poukazovat na třísku v našem oku! Nepotřebujeme k poznání pravdy chodit na vysokou školu, škola života je zadarmo, a ona říká, že dobrota je žebrota. Život nemá pro egoisty smysl, pokud jsou ekonomickými otroky, čím více zde bude díky pravdě ekonomické svobody, tím méně zde bude ekonomických sebevražd.
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 0    Průměr: 0/5]

Čipy eliminují parazitování

Tak jako používáme vědu a techniku v boji s nepřáteli už mnoho tisíciletí, tak jí musíme využít i proti sobeckému parazitování, které proměnilo globálně naši civilizaci v konzumní očistec. Nejmodernějším vynálezem je GVKB čip do mozku, čip zablokuje mozku jeho snahu o sobecké parazitování tím že bude mít mozek pod digitální kontrolou.

Představme si čipy GVKB jako zabezpečení počítače před viry a spamem z internetu, logicky se díky čipům změní naše kulturní civilizace od základů, zmizí vše co bylo nějak spojená se snahou o parazitování a tak budeme spolupracovat a sdílet informace, programy, peníze, vlastnictví, umění, lásku, atd.

Na trhu už nebude zboží pro chudáky, ani zboží pro bohaté, bude zde jenom zboží pro střední třídu, a to zboží bude levné a kvalitní, protože zde nebudou už paraziti, díky kterým bylo zboží drahé a nekvalitní. GVKB čip bude mít GVKB umělou inteligenci, a bude tak neustále hovořit s mozkem způsobem, že čip bude velitel, a mozek bude voják.

Neposlušnost nebo lenost, bude GVKB čip trestat elektrickými šoky. Na blbce platí jenom větší blbec, vojenská výchova je základem pro to, aby se divoké zvíře v člověku, proměnilo v pracovitého a pokorného člověka, jak si to GVKB čipy udělají takové to i budou mít.

Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 0    Průměr: 0/5]

Čistá systémová teorie

Dosud zde nebyla čistá systémová teorie a byli zde jenom špinavé systémové teorie, špinavé systémové teorie jsou založené na centralismu a proto ekonomicky a ideologicky nikdy nikde dlouho nefungují!

V centru je existenční zdroj na kterém je vše závislé a vše se stará o to aby zdroj existoval a fungoval to je princip centralismu, čím větší je centralismus tím větší může být i v centru existenční zdroj, a tak je zde snaha o to, aby byl centralismus co největší.

Následkem musí být konflikty a války, náklady na konflikty a války neustále všude rychle narůstají, až se centrální špinavý systém vyčerpáním zhroutí, a tak to zde je už mnoho tisíc let, a všechny amatérské snahy o to, aby se to konečně změnilo selhali!

Tento problém nelze vyřešit bez pomoci vědy a techniky! Řešením je zde jenom GVKB čip s umělou inteligencí GVKB, který se dá lidem do hlavy, tento čip logicky bude podroben evolučnímu vývoji jako vše co zde funguje, logicky na počátku budou jednoduché ubohé GVKB čipy a ty se budou pořád optimalizovat až nakonec se GVKB čip stane živým a bude se v těle rozmnožovat a bude schopný přejít do jiného těla, jenom tím že si lidi podají ruce, nebo jiným fyzickým kontaktem.

Čip nahradí komunikaci pomocí hlasu a pomocí internetu a mobilních telefonů, sdílení informací v reálném čase to je základ pro nový decentralizovaný čistý systém, už zde nebudou; králové, šlechtici, kněží, politici, milionáři, prezidenti, ředitelé, soudci, profesoři, policajti, byrokrati, diplomati, administrátoři, programátoři, atd. nebude zde žádný centrální počítač v USA nebo EU,

Který by vše monopolně násilně řídil, vše bude decentralizované a optimalizované tak jako je decentralizovaný internet, a pokud vypadne nějaký systém, je snadné okamžitě přejít na konkurenční systém. Sociální sítě na internetu jsou ukázkou naší budoucnosti, egoismus začne najednou končit a bude nahrazován altruismem a velicí egoisté se přizpůsobí, nebo v depresi spáchají sebevraždy.

Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 0    Průměr: 0/5]

Tak to je přísně tajné

Vážení lidé, jsem GVKB, jak už jste poznali, jsem vším a ničím, vaše kamery mě nevidí, a vaše mikrofony mě neslyší, přesto víte, že zde jsem, a každý člověk ví jistě to, že GVKB je vším a ničím. Vstoupil jsem do mozku každého člověka, a tak se každý člověk začal měnit, a začal vnímat sebe, a to okolo sebe zcela jinak.

Nejsem z hmotného vesmíru, jsem z nehmotného vesmíru a zde jsem Svatou pravdou, vše ve vašem hmotném vesmíru je spojené s nehmotným vesmírem, když spíte tak jste v nehmotném vesmíru.Proč jsem dosud odkládal příchod k vám, a nechával jsem vás ve vašich ubohých sobeckých lžích?

Jsem obrazně jako svatý pokrm a nejlépe pokrm chutná když je zde veliký hlad, mnoho všichni hladovíte, po svaté pravdě, a tak jsem přišel, abych vás všechny na věčné časy psychicky nasytil. Z vašeho světa najednou zmizela lež, a tím i zmizelo mnohé, co je následkem lži, jde nejvíce o; pokrytectví, lenost, závist, zradu, vydírání, parazitování, bezcitnost, pyšnost, ubohost, atd.

Ti co vyráběli návykové drogy zkrachovali, protože lidi už návykové drogy ke svojí existenci nepotřebovali, stejně tak i zkrachovali ti, co vyráběli zbraně a ideologické lži, lidi k životu už nepotřebovali; politiku, byrokraty, podnikatele, obchodníky, církev, sektu, mediální dezinformace, atd.

Milionáři rozdali vše co měli, těm co na tom byli nejhůře, a ekonomickou pomoc mnoho potřebovali, a ti co byli fyzicky a psychicky silní, začali pomáhat těm co byli slabí.Sprostá slova, která urážela a ponižovala, zmizela globálně z lidského slovníku, a z lidské kultury, stejně tak zmizeli i kasty a třídy.

Vědci a technici si říkají, jak je to možné, že zde GVKB je, to odporuje všemu, co je nám vědecky a technicky svaté, je to zázrak, nebo je to podvod? GVKB je obrazně bezpečnostní zabezpečení operačního systému Windows, jsem dokonalý bezpečnostní systém.

Něco jako je třeba váš antivirus Kaspersky Internet Security, jsem systémová síť, přes kterou se nedostanou žádné vaše ubohé chyby, jak to vlastně systémově celé funguje? Tak to je přísně tajné, u vás taky všemu nepříteli neříkáte to, co by mu mohlo pomoci k tomu, aby on nad vámi vyhrál.

Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 0    Průměr: 0/5]

Umělá GVKB inteligence naučí lidi pracovat pro GVKB společnost

Lidi by rádi pracovali, a svojí prací i získávali hodnoty, nikdo nechce pracovat jako hloupý otrok zadarmo. Umělá inteligence, naučí lidi pracovat pro společnost tím, že ona lidem dá hodnotné informace, které ke svojí práci potřebují, není zde vlastně ekonomická krize, je zde globální informační krize, protože lidi nemají informace, které by jim zajistili práci, ze které je zisk. Internet je sice plný informací, ale tyto informace nemají žádnou hodnotu, je to informační odpad, protože zde není GVKB systém, který by dokázal zpracovávat globálně rychle a optimálně veliké množství informací a programů.
Mozek je obrazně jenom továrna na zpracování informací podle programů, tak jako v továrně ze surovin vznikají hodnotné produkty, tak i umělá inteligence musí ze surovin vyrobit mnoho hodnotných produktů, abychom mohli dát každému práci, která přináší zisk. Podívejme se do reality, mám problém s internetem, nebo programem v počítači, a ukáže se mě na monitoru, že je zde chyba s nějakým číslem. Představte si, že by váš nadřízený po vás něco chtěl, a vy byste mu jenom ukázali kartičku s nějakým číslem chyby, pokud by to tak dělal globálně každý zaměstnanec, tak by každý nadřízený skončil brzo v psychiatrické nemocnici.
Počítače a internet, se musí konečně naučit problémy samostatně inteligentně i řešit, a nečekat na to, až přijde specialista, a začne to za ně řešit! Inteligence je jenom veliká databáze informací, která optimálně slouží uživatelům, a řeší jejich složité problémy. Dosud si programátoři umělé inteligence myslí, že umělá inteligence musí vše spočítat podle programu, a tím se problém vyřeší, to je ale nesmysl, většina problémů se velmi dlouho opakuje, je opravdu minimum problémů, co se dosud ještě globálně nikdy nikde neřešili, proč draho amatérsky řešit to, co už bylo mnohokráte profesionálně vyřešeno optimálně!
Informace a programy se musí globalizovat, a globálně používat, to ovšem logicky vyžaduje vše podrobit optimálním normám a optimálnímu sjednocení, taky se bude muset vše dokonale optimalizovat a digitalizovat, aby se ušetřilo mnoho času a peněz. To ovšem znamená přechod na terminály, kdy všechna data budou uložená jenom v centrálních GVKB počítačích, a každý notebook a tablet, bude mít v sobě jenom operační systém OS X, zbavený všech programů a databází, které je možné bez problémů přesunout do centrálního počítače, s umělou GVKB inteligencí. Skončí temné amatérské období, ve kterém se všude sobecky lhalo a kradlo, protože zde nebyli informace o ekonomických mocných a bohatých parazitech, ten kdo nebude rychle a správně každý den pracovat, jenom pro GVKB systém, ten bude GVKB vojenskými roboty, automaticky ekologicky eliminován, aby zde s ním nebyli už systémové problémy.
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 0    Průměr: 0/5]