Miloš Zeman a jeho amatérské chyby

Největší chybou Miloše Zemana je hříšnost, jakékoli snahy o to aby se on zamyslel nad svojí hříšností jsou naivní a marné, základem pro cestu k životu bez hříchů byla a bude jenom pokora, pyšnost je pevným bodem, kolem kterého se točí všechny lidské hříchy. Bůh se jmenuje Pokora, a Satan se jmenuje Pýcha, v každém z nás je pokora a pýcha, jde o to, jakému pánu budeme sloužit, z díla se nakonec pozná, komu sloužíme, jestli sloužíme Bohu nebo Satanu, nemůžeme soužit současně pokoře a pýše, většina lidí to řeší pokrytectvím, kdy si hrají na pokorné a přitom jsou pyšní. Pyšní rodiče mají logicky i pyšné děti, jablko nepadne daleko od stromu, je vůbec možné změnit konzumní lidský svět tak, aby zde nebyla pyšnost? 
 
Možné to je tím, že se zavedou globálně na věčné GVKB časy každoroční kontroly zdraví v nemocnici od narození do smrti, a ten kdo nedostane GVKB certifikaci dobrého zdraví na jeden rok, ten skončí v krematoriu, nebudou zde pro nikoho výjimky a imunita. Strach ze smrti, kvůli špatnému zdraví, povede hříšníky k pokoře, potřebujeme zdravé zaměstnance, co budou podávat v zaměstnání veliké pracovní výkony, nejsme tak bohatí, abychom ekonomicky podporovali nemocné ubožáky, co špatně pracují, nebo na nás parazitují. Polovina lidí na světě je těžce nemocných a následkem je to, že Satan vládne konzumní civilizaci pomocí dluhů. Podívejme se do přírody, zde je zdraví základem, na kterém stojí příroda, nemá smysl léčit to, co nejde vyléčit, smysl má jenom eliminovat vše co je nevyléčitelně nemocné.
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 0    Průměr: 0/5]

Zpovědnice jako blog

Na našem internetu je stará stránka s názvem Zpovědnice, zde jsou hříšní moderátoři, co eliminují vše co je svaté a ochraňují to co je hříšné, z díla poznáme tvůrce. To mě vedlo k zamyšlení o tom, co kdyby stránka Zpovědnice byla jako blog, a hříšní moderátoři zde museli psát obsah této stránky a kontrolovat reakce, na jejich hříšné články. 
 
Pochopitelně by tato hříšná stránka okamžitě zanikla, díky malé návštěvnosti a zastaralému vzhledu. Konzumní očistec je zde díky dezinformacím. Stvořitel vyhnal lidi z ráje do očistce, a tak je zde logická otázka, díky čemu je zde vlastně konzumní očistec? Je třeba pečlivě rozlišit co je příčina a co je následek, většinou uvádíme na tuto otázku jenom následky nějaké příčiny a co je tou hlavní příčinou díky které je zde konzumní očistec. 
 
Tou příčinou jsou dezinformace, které používáme k tomu, abychom se měli dobře, následkem je to že se z lidí stali hříšníci, co žijí v konzumním očistci, svaté knihy jsou klasickou ukázkou použití dezinformací k manipulaci s lidmi. Pokud bychom zavřeli do vězení každého, kdo používá v EU dezinformace, tak by nikdo neplatil v EU už daně, každý kdo pracuje za mzdu a platí tak daně ten používá dezinformace, někdo je používá málo a jiný mnoho to je jediný rozdíl. 
 
Dezinformace je lež, která z dálky vypadá jako pravda, je to obrazně pavučina, do které pavouk chytne hloupou mouchu. V reklamě a politice se používají dezinformace, které vytvořili specialisté, vše je dneska jenom obchod a i tvorba profesionálních dezinformací je jenom komerční obchod. Proč od nás mizí peníze z naší práce do ciziny a nikdo to mediálně neřeší, média dneska slouží milionářům z ciziny, a proto používají dezinformace, a dělají z nás hlupáky a chudáky. Jsme pro cizinu jenom ekonomickými otroky, a nestojíme cizině ani za kvalitní potraviny a kvalitní spotřební zboží.
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 1    Průměr: 5/5]

Nejsou hříšníci, tak zde není ani očistec

Lží je zde jako sraček. Všechny snahy o to, aby hříšníci nelhali a nekradli, jsou naivní a marné, lež zde zvítězila nad pravdou a nenávist zde zvítězila nad láskou, příčinou je to, že hříšníků je zde jako sraček, a ti co jsou nahoře, serou z vysoka na ty, co jsou dole. Máme blbou náladu, protože náš život stojí za hovno, a my s tím nemůžeme nic udělat, protože naše schopnosti a možnosti, jsou limitované časem a penězi. 
 
Svatý je ten kdo dokáže zázraky, dosud žádný člověk nedokázal konat zázraky a tak je každý člověk hříšník, který je zde evolučně na hovno, vše je zde jenom evoluční hra a pravidla určují ti, co jsou nahoře těm, co jsou dole, správně by měla ale pravidla určovat evoluční situace, tak to funguje v přírodě, do které ještě nezasáhli hříšníci. Hříšníci zde jsou jenom testovací evoluční verzí, a finální verzí budou autonomní GVKB roboti na baterky, robot prezident bude vyznamenávat roboty a hříšníci skončí v očistci za svoje hříchy.
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 0    Průměr: 0/5]

Ano, hříšníků je zde jako much

Proč je chybou být svatým? Život mě ukázal, že za každý svatý skutek, je spravedlivý trest, hříšníci tento problém řeší pomocí pokrytectví, kdy si hrají na to, že jsou svatí, ale z blízka poznáte, že jsou hříšníci. Jelikož hříšníci by dobrovolně nechtěli platit daně a clo, tak zde jsou tvrdé tresty za neplacení daní a cla. 
 
Svět je v principu postaven monopolně, monopol rozhoduje o nás bez nás od našeho narození do naší smrti, největší monopol je stát. Nikde na světě nevládne pracující lid, všude vládnou jenom monopoly, některé monopoly jsou skryté a tak z dálky nevypadají jako monopoly. Monopoly určují cenu práce a cenu zboží a služeb tak, aby měli monopoly veliký zisk, následkem jsou ekonomické krize a války, kde je zakopaný pes? 
 
Zakopaný pes je v protekci, protekce umožňuje to, že starý hříšník, zde dělá prezidenta nebo ředitele, pokud by mohli volby eliminovat protekci a monopoly, tak by volby elita zakázala. Často je rozdělní hříšníků znázorněno jako pyramida, dole jsou dělníci a nahoře jsou prezidenti a ředitelé, jak se dostat nahoru, o tom jsou kariéristické závody mezi hříšníky. 
 
Monopoly často mění bezohledně situaci, ve které hříšníci žijí, pokud blázen vede blázny, tak je dovede logicky do blázince, ryba smrdí od mocné a bohaté hříšné hlavy. Nebude to už trvat dlouho a bude nám globálně vládnout GVKB informační technologie, která každého hříšníka oboduje a ten kdo bude mít špatné bodování bude eliminován v krematoriu, každý hříšník je zde snadno nahraditelný a hříšníků je zde už jako much.
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 0    Průměr: 0/5]

Pokud hříšník vede hříšníky tak je jistě dovede do očistce

Pokrytec z dálky vypadá jako hodný člověk a z blízka poznáme, že je to zlý člověk, ten kdo lže ten i krade a do pekla se jistě hrabe. Všichni jsou hříšníci žádný člověk nikdy nebyl svatý, protože dobrota je žebrota. Vládnou nám hříšníci, a pokud hříšník vede hříšníky tak je jistě dovede do očistce. Pokud chceme eliminovat lidskou hříšnost, tak budeme muset lidi digitalizovat a vytvořit digitální lidi co nemají už genetické tělo které je hříšné. Ježíš Kristus nám šel příkladem a vzdal se svého hříšného těla, aby se mohl stát svatým mučedníkem, následování Ježíše Krista je v tom že se necháme pomocí GVKB dotazníků digitalizovat a naše hříšná těla se v krematoriu eliminují, z prachu jsi vzniknul a v prach se navrátíš, vše je zde jenom dočasný evoluční experiment.
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 0    Průměr: 0/5]

Jak se očistec stal rychle svatým rájem

 

Okolo země letěla maskovaná mimozemská loď a posádka zjistila, že zde žijí hříšníci a tak vypustila na naši zemi svatý virus a potom odletěla. Ten kdo se nakazil tímto virem přestal být hříšníkem a byl z něj svatý člověk až do smrti, žádné léky na to nezabírali, za krátkou dobu byl každý člověk nakažen a tak byl svatý to znamená že; nelhal, nekradl, nebyl povrchní, nebyla v něm závist a nenávist, mluvil vždy pravdu, byl plný lásky, atd.

Logicky se vše muselo rychle změnit, zaniklo by; náboženství, politika, filosofie, móda, cenzura, atd. nebyli zde už rozdíly mezi bohatými a chudými, atd. nebyla zde policie, armáda, soudy, vězení, politika, byrokracie, špatné zákony, kariérismus, protekce, špína, mafie, drogy, prostituce, extremismus, vandalismus, žebráci, bezdomovci, administrátoři a moderátoři na internetu, atd. Tak jako je dneska běžné, že je každý v naší republice gramotný, tak by bylo na celém světě běžné, že je každý svatý.

Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 1    Průměr: 5/5]

Civilizace z lidí udělala hříšníky

Bohu je neustále vyčítáno, že se nestará o svoje dílo, jak by to zde vypadalo, pokud by se bůh o vše staral, a měl zde vše pod kontrolou, a tak by zde nebyli hříšní lidé, co chybují a byli by zde jenom svatí lidé, které bůh miluje. Vše by bylo ideální a tak bychom nepotřebovali logicky; pohádky, mytologie, pověry, symboly, fetiše, dogmata, sekty, náboženství, politiku, módu, filosofii, ekonomiku, soukromé vlastnictví, peníze, zákony, daně, tituly, pivo, cigarety, výhody, jistoty, vězení, popravy, války, smlouvy, protekci, atd. ten druhý by nám byl rájem, protože by byl svatý, žili bychom ve velikých rodinách, kde bychom si pomáhali a měli se rádi.
Byli bychom negramotní a tak by zde nebyli školy, chodili bychom nazí a bosí protože bychom byli skromní, nebylo by zde zemědělství ani pastýřství dobytka, byli bychom lovci a sběrači. Byla by zde veliká úmrtnost lidí díky nemocem a hladu, nezajímala by nás minulost ani budoucnost, žili bychom současným dnem, tak abychom nezemřeli. Lidské mrtvoly by pojídali šelmy, co by byli blízko naší smečky, logicky by přežili jenom silní a chytří jednici, voda z řeky by se dala pít a všude by bylo čisto a nebyl by zde hluk a smrad. Ano, žili bychom v přírodním ráji, protože bychom nebyli hříšníky, už je vám konečně jasné že civilizace z lidí udělala hříšníky.
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 0    Průměr: 0/5]

Optimální sebekritika

Je snadné kritizovat druhé, ale je těžké kritizovat sebe, podívej se na sebe konečně kriticky, a uznej to, že jsi zde nulou, která je zde zcela na hovno. Když jednou zemřeš, co po tobě zde zůstane? Žil jsi jenom pro uspokojení svých hříšných závislostí, ano, jsi jenom pozemský hříšný červ, který je zde jenom na evoluční pokusy. 
 
Vše je zde jenom divadlo a pod maskou je schována jenom loutka ovládaná hříšnými závislostmi, není ti už pomoci, jsi v začarovaném kruhu hříšných závislostí, a nejlepší by bylo, pokud by ses nenarodil, tvoji rodiče měli použít antikoncepci, a tak zabránit tomu, aby se zde narodil ubohý hříšník, s nulovou evoluční hodnotou. 
 
Jsi natolik zbabělý, že nemáš ani odvahu zde svoji existenci předčasně ukončit, je mi tě líto, komu není rady tomu už ani není pomoci, jsi vlastně mrtvola na dočasné dovolené, nikdy jsi zde nežil jako svatý člověk a vždy jsi zde žil jako hříšný ubožák. Pravda je jako zrcadlo, ve kterém spatříš ubožáka, žiješ, a nevíš jaký to má smysl, pro hříšníka, nemůže mít jeho život zde smysl ani logiku. Bez optimální sebekritiky, nemůžeš postoupit na vyšší úroveň života, vše zde má svoje pravidla!
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 0    Průměr: 0/5]

Jak optimálně zde existovat?

Tento svět je o povrchnosti, spěcháme a tak se spokojíme s povrchností, když se dívám z nadhledu na vše co zde je, tak někdy si říkám, jak je možné, že to vůbec ještě funguje? Z lidí se stali jenom konzervy, které jako polotovary používáme na mnohé, škola to je továrna na konzervy a jde o to, aby se konzerva dobře prodávala. 
 
Rychle a levně to je heslem současnosti, následkem je začarovaný kruh ze kterého je pro ty co jsou dole nemožné uniknout. Žijete v očistci, protože jste hříšníky, vaším prioritním hříchem je pyšnost, od pyšnosti se odvíjejí ostatní hříchy, pokud někomu řeknu, že jeho nemoci těla a psychiky jsou trestem za jeho pyšnost, tak on na mě kouká jako na blázna, on chce ode mě zázračný levný lék, který jej rychle a levně trvale uzdraví. 
 
Je to tak snadné hlásat pokoru, a být pyšný, jenže nemoc a pyšnost, nikdo dlouho neutají. Pokud chceš být pokorný, musíš opustit čas a prostor, ve kterém se má dobře tvoje pyšnost, jenže to ty nikdy nedokážeš, je to jako se podříznout větev, na které pyšně sedíš. Pýcha vždy skončí jistě násilím v konfliktech a válkách, kdo chce cizí lidi bít, ten si i důvody k tomu najde.
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 0    Průměr: 0/5]

Jak optimálně zde existovat?

Tento svět je o povrchnosti, spěcháme a tak se spokojíme s povrchností, když se dívám z nadhledu na vše co zde je, tak někdy si říkám, jak je možné, že to vůbec ještě funguje? Z lidí se stali jenom konzervy, které jako polotovary používáme na mnohé, škola to je továrna na konzervy a jde o to, aby se konzerva dobře prodávala. 
 
Rychle a levně to je heslem současnosti, následkem je začarovaný kruh ze kterého je pro ty co jsou dole nemožné uniknout. Žijete v očistci, protože jste hříšníky, vaším prioritním hříchem je pyšnost, od pyšnosti se odvíjejí ostatní hříchy, pokud někomu řeknu, že jeho nemoci těla a psychiky jsou trestem za jeho pyšnost, tak on na mě kouká jako na blázna, on chce ode mě zázračný levný lék, který jej rychle a levně trvale uzdraví. 
 
Je to tak snadné hlásat pokoru, a být pyšný, jenže nemoc a pyšnost, nikdo dlouho neutají. Pokud chceš být pokorný, musíš opustit čas a prostor, ve kterém se má dobře tvoje pyšnost, jenže to ty nikdy nedokážeš, je to jako se podříznout větev, na které pyšně sedíš. Pýcha vždy skončí jistě násilím v konfliktech a válkách, kdo chce cizí lidi bít, ten si i důvody k tomu najde.
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 0    Průměr: 0/5]