Život je o profesionální práci

Profesionální práce je za peníze, amatérská práce je zadarmo, to každý dobře chápe, ovšem málo lidí nepochopilo to, že pokud je za práci málo peněz, tak pracujete vlastně zadarmo, protože si žádné peníze do budoucna neušetříte. Příživníci pochopili to, že je lepší pobírat od státu sociální dávky, a příspěvky na bydlení a děti, než chodit za malou mzdu do zaměstnání. Práce se musí lidem ekonomicky vyplatit, jinak se lidi budou práci vyhýbat mnoha způsoby! V minulosti zde bylo běžné otroctví, když otrok nepracoval správně a rychle, tak jej otrokář zabil, protože to byl jeho soukromý majetek, se kterým si mohl dělat, co chtěl. 
 
Neochota platit lidem za práci je tedy stará mnoho tisíciletí, investice do bydlení ukazují to, nakolik se lidem platí za jejich práci, tam kde lidi žijí v chatrčích, kde není elektřina a voda, tam je dosud ještě otroctví. Dneska se otroctví maskuje tím, že se lidi zavřou do vězení, a zde musí pracovat zadarmo, nadbytek pro ty co jsou nahoře je zde díky nedostatku pro ty co jsou dole. Minulost nám ukázala, že bída vždy skončí válkou, když jsou lidi ekonomicky na dně, tak lidský život už nemá žádnou hodnotu. 
 
Často je zde snaha si zbytečnou práci pro konzumní otroky vymýšlet, děti se ve škole učí hlouposti, které v životě nebudou potřebovat, staví se zbytečné drahé stavby, které nepotřebujeme, neustále se něco zbytečně uklízí, vytvářejí se formuláře a razítka, kolem silnic se staví veliké reklamní poutače, všude je samá otravná reklama, všude je otravná politika, atd. samozřejmě nikdo za nic nemůže, každý si jenom alibisticky plní svoje povinnosti! 
 
Ryba smrdí od hlavy! Ano, bude líp, tvrdí mediálně ti co jsou nahoře, jenže jde jenom o mediální vymývání mozků dělnické třídě, pomocí mediálních dezinformací! Navíc díky automatizaci a globalizaci práce všude rychle ubývá, veliký podnik zkrachuje, a není zde nový moderní podnik, který by dal lidem práci. Přichází doba krátkodobé práce, zaměstnavatel vám nezaplatí dobu, kdy nepracujete, protože čekáte dlouho na to, až vám dá zaměstnavatel práci, ti co jsou nahoře mají ale vysoké dobře zaplacené funkce, ve kterých nic nedělají, a jenom pyšně reprezentují stát nebo podnik. 
 
Kde je zakopaný pes? Zakopaný pes v kontrole kvality zdraví u lidí, nemocní lidé parazitují na ekonomice a sociální politice, je třeba globálně zavést roční certifikaci tělesného a psychického zdraví kdy v nemocnici vám dají každý rok certifikaci a ten kdo nedostane certifikaci bude eliminován v krematoriu, každý je dneska snadno nahraditelný a lidí je na světě jako much, proč se vraždit ve válce a ničit při tom města a dopravní systémy když pomocí prevence eliminujeme globálně degeneraci a přelidnění levně a rychle.
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 1    Průměr: 5/5]

Ano, každá práce za peníze je prostituce

Jak vlastně došlo k tomu, že se za práci začali platit peníze? Došlo k tomu díky přelidnění, které vedlo k anonymitě a následkem bylo to, že se za práci platili peníze, následkem bylo pokrytectví a egoismus, tak vznikl konzumní očistec ve kterém je pravda a láska jenom za peníze. Klasické otroctví, bylo nahrazeno dluhovým otroctvím.
 
Milion milionářů vlastní tak většinu světového bohatství, díky tomu mohou ekonomicky ovládat konzumní civilizaci. Vše zde jsou příčiny a jejich následky, napětí mezi protiklady uvádí vše do evolučního pohybu, a tak se život lidí stal hrou podle pravidel, která určují ti, co mají moc a bohatství, nebo pravidla určuje situace. 
 
Uspěje zde to co má protekci, díky protekci se na vysoké funkce dostávají amatéři a následkem jsou problémy, na které není řešení, toužíme marně po osvobození od našeho soužení, nejsme ale už pány ve svém domě. Všemu zde panuje to, co s námi manipuluje, jde o; peníze, zákony, morálka, závislosti, nemoci, drogy, popularita, výhody, jistoty, láska, čas, atd. máme mnoho pánů a není ten, co by se zavděčil všem pánům, naše dobrota je příčinou naší žebroty. 
 
Války v nahotě odhalují to, že jsme jenom nuly ve statistice, a tak miliony zbytečně mrtvých lidí, ve zbytečné válce, to je jenom statistika, tragédie je, pokud v nemocnici stářím zemře prezident. Jenže najednou zde bude robot prezident, co bude vyznamenávat roboty, lidi se eliminují v krematoriu, aby zde s nimi neměli roboti problémy, nejsou lidi tak nejsou s lidmi problémy, takto skončí problémy s prostitucí, a tím pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí na věčné GVKB časy.
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 1    Průměr: 5/5]

Zaspali jsme v otázce dobré práce

Jaký strom takové je i ovoce, po ovoci poznáte dobrou práci, je třeba lidi naskenovat a jejich těla eliminovat v krematoriu, na fyzickou práci zde budou stroje a roboti, lidi zde budou jenom na psychickou práci ve virtuální realitě. Problémem práce je to, že máme fyzické tělo, které je omezeno mnoha limity, a pokud se tyto limity překročí, tak zde jsou problémy. Nejsme galejníci, které může dozorce hodit přes palubu, protože jsme vyčerpaní. Mnozí namítnou, že pokud budeme jenom programem ve virtuální realitě, že už nebudeme lidmi, ale budou z nás programoví roboti. Evoluce je jako řeka a tak zde staré zaniká a vzniká nové, zaměstnavatelé potřebují zcela nové zaměstnance a tak je i dostanou, místo jmen a titulů budeme mít globální číslo. Dosud je každý jenom statistickou nulou, ale po přechodu do virtuální reality se každý stane velikým číslem. Vše je jako vysoká škola, složíte zkoušky a postoupíte dále, najednou robot prezident bude vyznamenávat roboty.

Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 0    Průměr: 0/5]

Ano, vysokoškoláci pracují pomalu a draho

Z díla poznáme tvůrce, slova mohou klamat, ale dílo nemůže klamat, je třeba eliminovat globálně protekcionizmus, ukaž svoje dílo a potom tě zaměstnáme. Státní zaměstnanci jsou klasickou ukázkou pomalé a drahé práce, protože státní zaměstnanci mají díky protekci monopol, je to klasická srážka s blbci. Díky vysokoškolákům má dělnická třída blbou náladu, protože s dělníky se zachází jako s ekonomickými otroky, co mají mnoho povinností a nemají žádná práva. 
 
Zakopaný pes je v rozdělní na ty co jsou nahoře a ty co jsou dole, ti co jsou nahoře pracují pomalu a draho a ti co jsou dole pracují rychle a levně. Není zde kapitalismus nebo socialismus, je zde všude na světě jenom protekcionismus, kolem protekce se zde vše točí, bez protekce je člověk zde jenom ekonomickým otrokem. Pokud by mohli volby eliminovat protekcionismus, tak by je ti, co jsou nahoře logicky zakázali. 
 
Moje hra a moje pravidla, o tom je princip protekcionismu, problém s nepřizpůsobivými ekonomickými parazity je o protekcionismu, pokud protekcionizmus zanikne tak zanikne i problém s nepřizpůsobivými ekonomickými parazity, co se zde rychle rozmnožují jako invazní druh. Normální je to co je v normě, je to v normě, že zde milion milionářů vlastní většinu světového bohatství, a tak ovládají pomocí dluhů konzumní civilizaci. 
 
Konflikty a války jsou zde díky protekcionismu, ryba smrdí od hlavy milionářů, nadbytek vytváří nedostatek, naštěstí už brzo bude GVKB robot prezident vyznamenávat GVKB roboty, lidi se globálně eliminují v krematoriu, protože pro ně zde už nebude práce za mzdu, a tak zde budou ekonomicky zbyteční. Běžte se podívat do krematoria, ať víte jistě, co vás bude brzo čekat, vše je zde jenom dočasně, život to je hra a smrt to je konec hry, o tom to je.
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 0    Průměr: 0/5]

Ano, zbytečně mnoho času trávíme v zaměstnání

Konzumní kultura, která neumí vyřešit naše běžné lidské problémy je mám k ničemu, je to starý globální problém, a příčinou tohoto problému je to, že nedáváme protekci tomu, co protekci potřebuje, jenom optimální protekce může vyřešit naše běžné problémy. Rozděluji lidi podle oblečení v zaměstnání, ti co jsou nahoře jsou hezky oblečení, a ti co jsou dole jsou uboze oblečení, v době volna jsou hezky oblečení i ti co jsou dole. Problémem je to, že, statisticky bylo v EU dokázáno to, že polovina času, který strávíme v zaměstnání, není využitá k práci, kde je chyba? Chyba je v tom, že jsme ekonomicky negramotní, a známe vše jenom povrchně, přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno, o tom je fungující ekonomika a politika. 

Místo 40 hodin týdně v zaměstnání, bude v EU stačit 20 hodin týdně za stejné platy, tvrzení že tím vznikne nedostatek lidí je statisticky chybné. Zaměstnavatelé se konečně naučí tomu jak optimalizovat lidem práci tak aby byl jejich čas v práci plně využit díky tomu, že vše optimálně funguje. Prodloužíme zaměstnancům i placenou dovolenou na dva měsíce, nenarodili jsme se proto, abychom byli po celý život jenom otroky konzumního systému. K čemu jsou vám peníze, když nemáte volný čas a jste jenom v zaměstnání, lidi se musí naučit i tomu že mají hodně volného času a tak ve volném čase mohou i vyřešit svoje problémy. Zaměstnavatelé se musí naučit tomu, že investice do optimalizace a modernizace se jim vyplatí, zaměstnanci nejsou roboti na dobíjecí baterie.
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 0    Průměr: 0/5]

Proč je zde malá nezaměstnanost?

Jsme pro západ ideálním místem, kde lidi pracují jako ekonomičtí otroci a západ nás tak využívá jako ekonomické otroky, naše mzdy stačí zaměstnancům jenom a to, aby mohli pracovat a mohli splácet svoje dluhy. Podívejme se na to, jaké mají u nás dělníci úspory a jaké úspory mají dělníci na západě, zisk z naší práce odchází do ciziny, protože většinu všeho zde vlastní cizinci, není to zde už naše vlast, protože zde nic nevlastníme. 
 
Naše dějiny jsou o tom, že na nás cizinci parazitovali, jako malý národ se nemůžeme bránit invazi velikých národů to je logické. Následkem je zde díky bídě dlouhodobě blbá nálada a tím i veliká konzumace piva a veliká spotřeba cigaret. Život zde nemá ekonomickou koncepci a tak používáme antikoncepci a potraty. Sociální politika mnoho podporuje nepřizpůsobivé příživníky, se kterými zde jsou jenom samé problémy, mnoho lidí od nás proto utíká na západ a zde se mají dobře. To ta minulá vláda chybovala, díky mám se budete jistě mít líp, tomu snad už věří jenom blázni.
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 0    Průměr: 0/5]

Skáčete, jak nadřízení pískají

Jsi po celý život jenom loutkou, kterou ovládají egoisticky ti, co jsou nad tebou, a jakýkoli odpor je naivní a marný, je jedno jestli je zde socialismus nebo kapitalismus, v obou systémech jsi loutkou, která má mnoho povinností a minimum práv. Nemůže být spravedlnost tam, kde je vše založeno na výhodách pro ty, co jsou nahoře, a tím zde jsou nevýhody pro ty, co jsou dole. Milion milionářů vlastní většinu světového bohatství a tak ovládá zde globálně politiku a ekonomiku, většina lidí na světě vlastní akorát dluhy a žijí tak od výplaty k výplatě, nemoc pro ně většinou znamená, že se z nich stanou bezdomovci.
Navíc zde jsou; požáry, záplavy, zemětřesení, uragány, epidemie, revoluce, války, ekonomické krize, inflace, mafie, extremismus, vandalismus, drogy, prostituce, korupce, kariérismus, klientelismus, atd. Tento svět nebyl nikdy pro lidi ideální, a tak zde jsou ideologie, co slibují zázraky v; pohádce, náboženství, politice, filosofii, vědě, módě, reklamě, umění, ekonomice, atd. přeprogramování mozků se stalo velikým obchodem, ze kterého jsou veliké zisky, které jsou někde větší než zisky z výroby potravin. Vždy se ptej komu to nejvíce prospívá a zjistíš, že ryba smrdí od hlavy, tou hlavou je milion milionářů co mají k dispozici sekretářky a služební řidiče, peníze to jsou nitky pomocí kterých se ovládají lidské loutky, prezidenti a ředitelé to jsou jenom kaskadéři, co zastupují milionáře.
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 1    Průměr: 5/5]

Ano, v kapitalismu je láska jenom za peníze

Práce je výkon realizovaný díky příkonu, práce je tam kde energie třeba slunce pracuje tím, že vytváří mnoho energie, stroje pracují protože mají k dispozici energii, kámen nepracuje, protože nemá k dispozici energii. Tak jako je zde energie fyzická, tak je zde i energie informační a programová, díky informacím a programům je možné realizovat složitou práci, jako je živý genetický systém, nebo řízení nějakého složitého systému.
Jednoduché formy života nemají mozek, a fungují automaticky podle programů, jakmile se začali živé systémy svobodně pohybovat, aby získali potravu a výhody, tak následkem byl vznik mozku ve kterém je inteligence, inteligence je schopnost nahromadit mnoho informací a programů a ty používat k hledání informací a programů, to umožňuje překonat složité situace se kterými se nepočítalo.
Lidi mají schopnost používat řeč a písmo, tím jsou jejich možnosti větší než u zvířat a mohou tak realizovat to co zvířata nezvládnou. Problémem lidí je to že lidi dávají protekci něčemu co si jejich protekci nezaslouží, a tím si způsobují mnoho problémů, komu není rady tomu není pomoci.
Když jsem na vojenském letišti v Českých Budějovicích v roce 1972 požádal o slovo na politickém školení mužstva, a rozebral jsem tam problematiku socialismu a kapitalismu, skončilo to tím, že jsem měl zakázaný přístup na politické školení, v minulosti by mě nejspíše upálili na hranici jako byl upálen Jan Hus.
Lidi mají veliký problém pochopit to že dělají amatérské chyby, a nechtějí se ze svých chyb poučit, následkem je plýtvání; lidskými životy, penězi, časem, atd. nejhorší je srážka s pyšnými lidmi, kde se v lidech vlastně bere tolik hříšnosti?
Od 6 let hraji šachy a tak můj mozek pracuje optimálně a bezchybně, dokážu propočítat příčiny a následky u ekonomiky a politiky, prý kdo chce ten si u nás práci najde to říkají média, jenže když z výplaty v Praze zaplatíte; bydlení, dopravu, oblečení, jídlo, atd. tak nic neušetříte, pracujete tedy jako otrok jenom za jídlo, svobodný je ten kdo z výplaty ušetří tolik, že má ve 30 letech vlastní byt první kategorie a nový automobil.
Prý zaměstnavatelé v Praze nemají peníze na zvýšení mzdy, zde se dostáváme k přerozdělování společných peněz, ti co jsou nahoře a mají moc si berou díky přerozdělování pro sebe mnoho peněz a tak ty peníze nezbývají pro ty co jsou dole a pracují jako řemeslníci nebo řidiči.
Vše je o zlaté střední cestě jak pravil probuzený Buddha, pokud je zde minimální mzda musí zde být i maximální mzda, navrhuji u nás minimální mzdu 50 000 Kč a maximální mzdu 100 000 Kč to vše v hrubém přijmu, musí skončit to že někteří lidé mají u nás měsíční příjem 1 000 000 Kč, ten seznam těchto lidí je tajný, ale z utrácení poznáte tyto extrémně bohaté lidi, co mají k dispozici služební letadlo, a bydlí na zámku, kde mají k dispozici služebnictvo a ochranku.
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 1    Průměr: 5/5]

Jak vyhrát boj o dobrou práci?

Zjistil jsem, že vše zde má většinou přímé úměrnosti, u práce platí vždy to, že čím více peněz je za práci, tím lepší je to práce, často jsem slyšel o tom, že někdo říkal, že je to dobrá práce za málo peněz, když jsem to prověřil, zjistil jsem, že jde o lež. Taky jsem často slyšel, že prý nejsou peníze na to, aby byla práce dobře zaplacená, zase samé lži, pro prezidenty a ředitele je vždy dost peněz. 
 
Zaměstnanec není placen za práci, on je placen za to, jak vysoko je postaven v ekonomickém platovém systému. Vše je zde postaveno na přerozdělování společných státních, nebo podnikových peněz, čím výše jsi postavený, tím více peněz při přerozdělování dostaneš, pokud jsi úplně dole, tak dostaneš minimální mzdu, ze které nejde normálně žít, a je logické, že o práci za minimální mzdu, nikdo nestojí a proto je této práce dostatek. 
 
Pokud konečně získáš dobrou práci, nemáš vyhráno, je zde zkušební doba, ve které stačí maličkost, a máš padáka, mnohde bohužel vypadneš už první den v zaměstnání, když přežiješ zkušební dobu, tak je zde zase smlouva na jeden rok, a je malá naděje na to, že bude tato smlouva obnovena, za ten rok se jistě nahromadí důvody proč tě vyhodit. 
 
Občas slyším, když ti nevoní být ubohým zaměstnancem, tak soukromě podnikej, teoreticky je to správný názor, prakticky je to ale rada k ničemu, pokud by bylo soukromé podnikání tak dobré, jistě by mnoho lidí i soukromě podnikalo, soukromé podnikání je o výhodách a jistotách, dalším problémem je to, že to co je dneska ziskové podnikání, to může být zítra už ztrátové podnikání, protože se něco nečekaně změnilo.
 
Je to jako na burze, kde jisté investice nesou malý zisk, a nejisté investice nesou veliký zisk, ale můžete o svoje investice snadno i přijít. Podívejme se třeba na tisk knih, před padesáti lety byl tisk knih velmi zisková záležitost, protože zde nebyla digitalizace, s příchodem digitalizace, začalo docházet k tomu, že se tisk knih přestal vyplácet. 
 
Ekonomika je o tom vědět a nechybovat, ten kdo myslí, ten i chybuje a jistě zkrachuje, socialismus nefungoval, protože elita složená ze soudruhů myslela a chybovala, kapitalismus funguje, protože elita ví, a tak nechybuje, je to jako řízení letadla, amatérskou chybu můžeš udělat jenom jednou! S příchodem; digitalizace, automatizace, kontejnerizace, optimalizace, globalizace, transformace, atd., začíná docházet k tomu, že veliké ryby eliminují malé ryby. 
 
Podívejme se třeba na; Microsoft, Google, Amazon, Intel, Apple, Sony, Samsung, Wal-Mart Stores, Volkswagen, Toyota Motor, atd. může těmto globálním firmám, konkurovat nějaká Česká firma? Ve velkém je možné realizovat veliké zisky! 
 
Je to obrazně jako s natočeným filmem do kina, čím více diváků film spatří, a zaplatí vstupné do kina, tím více je film ziskový, svět se rozdělil podle kupní síly, tam kde je malá kupní síla tam se soukromé podnikání v malém nevyplatí, protože konzument nemá peníze na to, aby mohl utrácet, a tak se snaží šetřit, kde se dá.
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 0    Průměr: 0/5]

Může každý vyrůst a mít sladké plody?

Smyslem života je vyrůst a mít sladké plody, pro růst a vytváření sladkých plodů zde musí být podmínky, semeno které nemá podmínky k růstu nevyroste a nemá sladké plody to je každému jasné. Pokud pracuji s počítačem s spustím nějaký program náročný na výkon počítače, tak se mě ostatní programy často zpomalí, a někdy ani nechtějí vůbec fungovat. Zdroje jsou všude většinou limitované, a tak je zde soutěž a boj o zdroje a podmínky, nutné pro živou existenci. Války a konflikty zde jsou už mnoho tisíc let, a tak se vše myšlenkově a programově nastavilo na soutěž a boj, o to co milujeme a potřebujeme.
Stali se z nás bezcitní a bezcharakterní vojáci se zeleným mozkem, co myslí nejvíce sobecky na svoje vítězství, aby díky vítězství zde mohli získat; výhody, jistoty, moc, bohatství, popularitu, autoritu, imunitu, atd. je to konzumní tržní obchod, chceš vyrůst a mít sladké plody, tak musíš na tom optimálně od narození neustále fyzicky a psychicky pracovat, a nepoučovat se z vlastních chyb, ale poučovat se z chyb druhých, každý zde má svoje programy a databáze, podle kterých on soutěží a bojuje o to, aby zde mohl vyrůst a měl zde sladké plody.
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 0    Průměr: 0/5]