V konzumní kultuře je člověk jenom zboží

Ano, popularita je stroj na peníze. Pokud je něco populární tak je to i zdrojem hodnot, to vše vede k povrchnosti kdy pod krásným povrchem je ošklivost, vše je zde mince která má rub a líc. Populismus je spojen s módou, móda není jenom u oblečení, móda je všude, to co je módní to se vyplatí kopírovat protože to jde na odbyt, problém nastane pokud se kopíruje to co není v módě a tak to nejde na odbyt.

Podívejme se na genetické kopírování kdy každá rodina kopíruje něco co je originální, ale konzumní trh potřebuje jenom to, co je v módě a pokud není nějaká skupina jedinců v módě, tak o ni trh práce nestojí, a najednou je problém co uděláme s touto skupinou lidi co není v módě. Optimální bude lidi co nejsou v módě přemístit do rezervace na Sibiři, dobrota je přeci žebrota.

Každý rok se bude muset chodit na kontroly od narození do smrti v celém EU a ten kdo neuspěje a nezíská tak na rok EU certifikaci kvality ten automaticky skončí na Sibiři v rezervaci, nebudou zde výjimky a imunita i prezident nebo celebrita skončí na Sibiři v rezervaci.

V konzumní kultuře je člověk jenom zboží a pokud o zboží není zájem tak se zboží eliminuje z nabídky, polovina lidí v EU je v současnosti zbožím o které není zájem a měla by tak skončit v rezervaci na Sibiři, zájem celku byl vždy nad zájmem jedince, každý je v EU snadno nahraditelný, dobrota k vadným lidem měla vždy za následek ekonomické krize a války, jak si to v EU uděláme takové to zde i budeme mít, nejsme v EU tak bohatí abychom si zde mohli dovolit živit vadné lidi co nejsou v módě.

To co se nedokáže přizpůsobit to skončí zle

Přichází doba psychické práce, statistika jasně ukazuje to že fyzické práce ubývá a fyzická práce je mizerně zaplacená, modernizace a optimalizace má za následek ubývání fyzické práce, podívejme se do továren a zemědělství jak zde ubylo mnoho fyzické práce. Nebude to trvat dlouho a většina lidí v moderní civilizaci bude pracovat jenom psychicky.

Psychická práce potřebuje lidi co mají kvalitní psychiku, kvalitní psychika je tam kde je mnoho psychické práce už od dětství, výchova dětí se musí tomu logicky přizpůsobit abychom si vychovali děti tak že budou umět psychicky pracovat profesionálně po celý život. Vše je o schopnosti se přizpůsobit evolučním změnám.

To co se nedokáže přizpůsobit to skončí zle a bude se to i mít zle, jak si to uděláme takové to i budeme mít, moderní civilizace nepotřebuje levné otroky, co umí jenom otrocky fyzicky pracovat, moderní civilizace potřebuje zaměstnance co mají vysokou školu a umí pracovat samostatně na složitých problémech.

Je třeba začít kontrolovat porodnost globálně a zabránit tomu, aby se mohli rozmnožovat ubožáci jako invazní druh, jejichž rodiče nejsou vysokoškoláci. Potřebujeme genetickou kvalitu u dětí, a nepotřebujeme v; USA, Kanadě, EU, atd. geneticky vadné děti, ze kterých nevyrostou vysokoškoláci a vyrostou z nich lidi, pro které zde nebude zaměstnání, a tak budou pobírat po celý život jenom sociální dávky a přídavky na děti.