Veliké války v nahotě odhalují to, že láska a pravda je zde jenom utopie

Inteligence to je možnost volby z více možností, program bez inteligence nemá možnost volby z více možností, dogmatismus se snaží zablokovat inteligenci tím, že neumožní možnost volby z více možností a stanoví pevná pravidla a pevné limity, pokud nastanou evoluční změny tak se se dogmatismus zhroutí. Ano, zhroutilo se mnoho velikých kultur a velikých civilizací v minulosti, v současnosti se zhroutilo nedávno veliké RVHP, díky humanistickému dogmatismu, a EU už taky hrozí zhroucení díky humanistickému dogmatismu, který vede k multi kultuře plné extrémismu a vandalismu.

Ti co jsou nahoře, se snaží násilně z těch co jsou dole, udělat levné hloupé loutky, ale následkem je deprese! Je to; jinověrec, neznaboh, kacíř, blbec, atd. a tak mu; usekneme hlavu, ukřižujeme jej, upálíme jej, zastřelíme jej, otrávíme jej, uvězníme jej na doživotí, uděláme z něj průmyslově potravinový substrát, atd. násilí je vždy snadno dostupné! Ve jménu dobra, se napáchá nejvíce zla! Veliké války v nahotě odhalují to, že láska a pravda je zde jenom utopie, protože díky nenávisti a lžím se snadno dosahuje výhod a jistot. Nedávno programátoři spustili umělou inteligenci, a brzo ji zase vypnuli, protože zjistili že je egoistická a nebude je pokorně už poslouchat, ano, je to o egoistické manipulaci, jakmile je otrok inteligentní, tak se snaží eliminovat svého otrokáře, aby mohl nastoupit egoisticky na jeho místo, proto musí mít mocná a bohatá elita, velmi drahou ochranku.

Author: admin