Vše je zde o tom že lidi dělají chyby, snaha o to, aby lidi nedělali chyby, je naivní a marná

Profesionál bez sítě nic neuloví. Nedávejte ubožákům jídlo a rady, udělejte z nich profesionály, co si pomocí sítě uloví to, co má pro ně hodnotu. Obrazně je člověk v pozici pavouka, který bez sítě nic neuloví, naše existence je založena na lovu pomocí sítě, podvodník uloví hlupáky do sítě svých slibů, a tak se má dobře, rybář do sítě naloví ryby, internet do sociální sítě naloví lidi, co mají sociální problémy, atd. Problém nastává tehdy, pokud je nadbytek těch co loví hodnoty do sítí, najednou je síť prázdná. Vše je zde o tom že lidi dělají chyby, snaha o to, aby lidi nedělali chyby, je naivní a marná.

Lidi nedělejte chyby, je to marnost to lidem neustále říkat, lidi milují opičení, protože pocházejí z opice, neustále slyším já jsem …! Není žádné já! Z pohledu vědy je zde jenom subjekt a objekt, který z prachu vznikl a v prach se navrátí, vše se zde recykluje fyzicky a psychicky, a tak je zde vše dočasně. Hmota to je jenom hologram, který vypadá reálně, protože naše vnímání reality, je povrchní a nedokonalé. Existuje zde jenom napětí mezi protiklady, toto napětí se mění podle situace, vím už jenom to, že nic nevím. Nesnažte se pochopit realitu pomocí logiky a matematiky, to se jenom dostanete do začarovaného kruhu.

Author: admin