Z

 1. Z dálky může kandidát na prezidenta vypadat jako Bůh, a z blízka spatříme vola
 2. Z díla se pozná tvůrce, slova a oblečení mohou cizí lidi oklamat
 3. Z lidí se stanou roboti na dálkové ovládání
 4. Z pekla žádný čert neuteče
 5. Z pohledu antivirového inteligentního programu si virulentní virus
 6. Z produkce náhražek se stal výnosný obchod
 7. Za ekonomické krize a války mohou mocní psychopati
 8. Za globální ekonomickou a politickou krizi může amatérismus
 9. Za každým úspěchem je profesionální práce
 10. Za krize tak platí jiná pravidla
 11. Za minutu spáchá globálně sto zbabělců sebevraždu
 12. Za nedostatek hodnot může dogmatická totalita
 13. Za pandemii může tajný agent Alien, číslo 2818
 14. Za peníze si čas nekoupíš
 15. Za úspěchem jsou vždy všude drogy
 16. Za vším je egoismus, v centru byli a budou vždy jenom egoisti
 17. Za vším je kopírování hodnotných originálů
 18. Za vším jsou dneska výhody a peníze
 19. Začneme ekonomikou
 20. Základem dobré nálady je pořádek v EU
 21. Zakopaný pes je v politice a ekonomice která je v EU sto let za opicemi
 22. Založení moderního blogu rychle a zadarmo
 23. Zaměstnanci nestojí o nekvalitní zaměstnavatele
 24. Zaměstnanci s umělou inteligencí
 25. Zaměstnavatelé chtějí, aby zaměstnanci pracovali jako roboti, a tak dostanou roboty
 26. Zaměstnavatelé potřebují kvalitní zaměstnance
 27. Zamyšlení nad spánkem
 28. Zánik knih a časopisů povede i k zániku školství
 29. Zánik lidské civilizace se blíží
 30. Zaostalost je následkem víry v bludy
 31. Zapomeňte na ubohou realitu
 32. Zavede se globální bodování lidí podle toho, jak amatérsky chybují
 33. Zavedeme globálně to, že lidský život bude končit ve 40 letech
 34. Závislost na organizacích
 35. Závislost na protekci to je reklama, co nás klame
 36. Závislost na příspěvcích
 37. Závislosti nás ovládají jako loutky
 38. Závist vytváří nenávist a následkem je očistec
 39. Závody o výhody a jistoty
 40. Záznam z tajné schůze v Matrixu
 41. Zázraky patří do snů a umění
 42. Zázraky v realitě nejsou možné
 43. Zdraví je více než peníze
 44. Zdrojem moci a bohatství je parazitování
 45. Zdrojem moci pro kleptokraty jsou svatá dogmata, která tvrdí, že ti, co mají moc, jsou svatí
 46. Ze zaměstnanců se stávají krysy, co po celý život musí běžet krysí závody, aby neskončili jako bezdomovci
 47. Zisky z naší práce mizí do ciziny
 48. Zlí lidé násilím ovládají dobré lidi
 49. Zlo je relativní
 50. Zlo vykonal ten, kdo se chtěl mít dobře, vše je zde jenom egoistická hra
 51. Zlodějů vašeho času je všude jako sraček
 52. Změny musí opravit to co nefunguje
 53. Zmetky lze rozdělit na opravitelné a neopravitelné
 54. Znásilnění ve zpovědnici
 55. Zpověď neboli svátost GVKB smíření
 56. Zpovědnice nebyla nalezena
 57. Zruší se daně a clo
 58. Zruší se politika a náboženství, protože všechny ideologie hlásají jenom samé extrémy
 59. Ztráta pevné vůle
 60. Žena jako řemeslník to je utopie
 61. Židé vše ovládají
 62. Žij zdravě a budeš zdravý
 63. Žijeme v době náhražek, které jsou levné, ale nejsou kvalitní
 64. Žijeme v realitě založené na lžích
 65. Žijeme ve světě, kde je vše zakonzervované
 66. Žít znamená chybovat
 67. Život je jako detektivka, ve které je pravda zahalená tajemstvím
 68. Život je mozkem vesmíru
 69. Život je někdy jako počítačová hra
 70. Život je o tom mít štěstí
 71. Život má smysl, pokud jsi svobodný
 72. Život má smysl, pokud vyhráváme
 73. Život není závodní dráha
 74. Život to je test a ten kdo v tomto testu neuspěje tak skončí v očistci
 75. Život u nás je o podprůměrnosti
 76. Život v civilizaci je zbytečně složitý
 77. Život v konzumním očistci je na hovno
 78. Život v ráji si musí každý hříšník zasloužit