Zacharjáš 12

Hodnotu má to, co potřebujeme a je to obtížně dostupné, tebe nikdo nepotřebuje a jsi snadno dostupný, a proto jsi nula, a tak máš z toho blbou náladu, a to řešíš konzumací cigaret a piva. Naděje na to, že bude líp je u tebe nulová, z nuly nikdo číslo neudělá, vše je o vyrobení a nastavení, pokud je něco špatně vyrobené a špatně nastavené tak se to stává nulou. Když zemřeš tak nikomu zde nebudeš scházet a rychle se zapomene na to, že jsi zde existoval jako nula.

Mnozí si zde hrají na to, že nejsou nulou, smrt ale odhalí to, že byli zde jenom nulou, protože jejich hodnota pro evoluci byla zde jenom iluzí, která se podobala mýdlové bublině. Ideální by bylo, pokud by tvoji rodiče používali sterilizaci nebo antikoncepci, a tak by ses nenarodil, proč geneticky kopírovat nuly to nemá logiku.

Nebude to už trvat dlouho a robot prezident bude vyznamenávat roboty, lidi se globálně eliminují v krematoriu, protože zde pro ně už nebude zaměstnání, a tak zde budou lidi zbyteční. Vše je zde jenom dočasnou iluzí díky evolučnímu procesu, který nahrazuje staré za nové, mnohdy to staré zakoření hluboko, a tak je problém to nahradit za nové. S příchodem umělé inteligence a 5G sítě započne dominový efekt, který rychle restartuje civilizaci, v minulosti se veliké krize řešili válkou, dneska bude jediným řešením pro tebe, zbaběle zde ukončit svoji zbytečnou existenci.

Leave a Reply