Zacharjáš 5

Z dálky vypadají celebrity krásně a z blízka spatříme loutky které mnohé snadno ovládá, pokud chceme poznat lidi tak musíme poznat nejprve to co je nejvíce ovládá, lidi jsou loutky a záleží na tom co je ovládá. Nejvíce lidi ovládá situace a podvědomí, každý se snaží o to, aby byl úspěšný a tím se dostává díky konkurenci do problémů.

Zakopaný pes je v jednostrannosti, každý zná jenom jednu stanu mince a nezná co je na druhé straně mince, aby mohl být někdo celebritou tak zde musí být mnoho lidí nulou která nemá naději na to být celebritou, vše je o protikladech, mezi kterými je napětí, je to celé hra podle pravidel, která u lidí určuje elita a u zvířat pravidla určuje situace.

Pokud pravidla porušíte tak jste za to potrestáni a ten kdo pravidla neporušuje je za to odměněn. Dobytka je mnoho a koryt je málo, a tak zde jsou závody o to kdo bude první u koryta, a tak se stane celebritou. Ten, kdo se pracně dostane ke korytu se snaží o to, aby byl u koryta co nejdéle je to možné, tím vzniká uzavřený monopolní centrální systém, který se nakonec zhroutí, díky tomu že selže kontrola nad parazitující elitou.

Leave a Reply