Žalmy 10

Všude kde lidi používají peníze tam se lže a krade, peníze stvořil konkurenční egoistickou společnost, ve které se lže a krade. Peníze jsou pro egoisty návykovou drogou, na které jsou egoisti závislí, drogou je zde vše, co nám způsobuje deprese, pokud to nemůžeme mít. Stvořitelem všech; zákonů, předpisů, norem, pravidel, morálky atd. jsou peníze nebo soukromé vlastnictví, soukromé vlastnictví je zde díky penězům.

V době, kdy zde nebyli ještě peníze se platilo ve zboží nebo službách, ale to bylo spojeno s mnoha velikými problémy, a tak to vedlo evolučně ke vzniku peněz, které byli nejprve z drahého kovu a později vznikli papírové peníze, dneska zde jsou už běžné digitální peníze. Jestliže jsou peníze návykovou drogou, tak je zde logicky otázka, co je to návyková droga?

Návyková droga to je program, který nám přináší ekonomický užitek, pokud tento program v našem myšlení optimálně nefunguje, tak zde není očekávaný užitek a tím je zde deprese a stres. U návykových drog běžně dochází k tomu, že se účinek drogy časem oslabí, a tak musíme množství drogy zvýšit, nebo přejít na jinou drogu která nahradí starou drogu.

Co je příčinou toho že se účinek drogy časem oslabil? Droga je výhoda a pokud se tato výhoda masově rozšíří tak výhoda zmizí, je to jako s gramotností, jakmile jsme naučili globálně lidi číst a psát, tak zmizela najednou výhoda toho, že někdo umí číst a psát, tajemství má velikou hodnotu do té doby, dokud není prozrazeno.

Bible je kniha plná svatých tajemství, jakmile lidi poznali všechna tato tajemství tak následkem byl zánik svatého náboženství a místo náboženství je zde populistická ideologie, která z nás pomocí mediální reklamy dělá pitomce na baterky. Celé je to obrazně jako v počítačové hře, kde hráč pomalu postupuje do vyšší úrovně hry, a zde získává výhody, ale je i více závislý na hře.

Vše je obchod, ve kterém měníme čas za peníze nebo výhody, láska a pravda je tak zde jenom za peníze, nejsou peníze tak zde není pravda a láska. Jenže co se evolučně stane, když zde bude všude běžná umělá inteligence a roboti na akumulátory? Najednou zde pro lidi nebude už možnost získat peníze a výhody, protože na myšlení a práci, zde bude umělá inteligence a roboti na akumulátory.

Mnoho století byl člověk závislý na penězích a výhodách a najednou bude v situaci na kterou není evolučně připraven. Nastane hledání nové drogy, která nahradí peníze a výhody, tou novou drogou budou na internetu; portály, stránky, blogy, katalogy, fóra, sociální sítě, počítačové hry, virtuální realita, umělá inteligence, televize, video, hudba atd. Z lidí se stanou roboti na dálkové ovládání, místo hromadění peněz a výhod, budeme psychicky závislí na veliké návštěvnosti našeho virtuálního anonymního profilu. 

Leave a Reply