Žalmy 4

Ano, normální je být do něčeho bláznem. Někdo je blázen do sportu a jiný je blázen do politiky, kolik je na světě pitomců tolik je na světě bláznů, nikdo není z pohledu cizích pitomců normální, protože není na světě blázen ten, co by se zavděčil na světě všem bláznům! Pokud jsou všichni do něčeho blázni, tak naše pitomá společnost to je logicky globální blázinec, ve kterém nikdo není normální. Neustále slyšíme z tisku a televize reklamu na to, co je normální, je normální se nechat otestovat a očkovat, protože jenom tak globálně rychle zvítězíme nad pandemií, to nám tvrdí; tisk, televize, internet, politici, vědci atd.

V minulosti nám televize a politici tvrdili že je normální demokratický socialismus, ve kterém vládnou svatí soudruzi, jenže se ukázalo to, že socialismus není normální, a tak byl nahrazen kapitalismem, čas má dost času na to, aby poznal, co je správné a co je chybné, my spěcháme, a tak amatérsky často chybujeme! Vytváříme neustále na vše svaté normy a trestáme tvrdě ty co svaté normy drze porušují, situace určuje, co je právě normální, pro zvířata je normální nahota a pro pitomce není nahota na veřejnosti normální, každý inteligentní tvor má tedy jiný názor na to, co je pro něj normální.

Ty nejsi normální, a tak tě zavřeme do blázince a zde tě budou blázni s titulem léčit, aby tě pomocí tvrdých návykových drog vyléčili z tvého bláznovství, vědci dělali na myších v laboratoři pokusy, aby zjistili, proč se někdo zblázní a dospěly k závěru, že pitomec se zblázní, pokud nemá informace, jak vyřešit složitou situaci optimálně. Často dojde k situaci, kdy jsou dostupné informace, které by mohli složitou situaci vyřešit, ale tyto informace nejsou použité, protože jim nevěříme, komu není rady tomu není pomoci. Proč vlastně dochází k tomu že jedinec nebo společnost nevěří informacím, které by eliminovali složité problémy a tím i to že se jedinec nebo společnost zblázní?

Příčinou je zde vždy návyková droga, pokud je pitomec nebo pitomá společnost pod vlivem návykové drogy, tak následkem je nemožnost zabránit tomu že se pitomec nebo společnost zblázní. Nejsou zde jenom chemické drogy, drogou může být pro pitomce nebo společnost i ekonomické egoistické parazitování, nadbytek pro všemocný stát ale vytváří logicky nedostatek pro bezmocnou dělnickou třídu. Zánik socialismu a náboženství byl způsoben ekonomickým parazitováním, každá dogmatická totalita je zde evolučně dočasně, protože pitomcům časem jistě dojde to, že dogmatická totalita dělá z pitomců blázny na baterky. 

Leave a Reply