Židům 4

Nacismus je ukázkovým příkladem asociální politiky, která likvidovala židy po milionech v plynových komorách jako dobytek, vše je zde hra, ve které je snaha o úspěch, když nejde uspět normálním způsobem tak dochází k extrémům, takovým extrémem je konflikt a válka. Islám je zase asociální náboženství, existují i asociální podnikatelé a obchodníci co jednají s lidmi jako s ubožáky. Problémem je selhání kontroly a toho využívají lháři a zloději, dobrota je žebrota, jak zajistit nad lidmi optimální kontrolu, aby lidi nemohli lhát a krást?

Řešení je jednoduché, a to nejsou lidi tak zde nejsou ani lháři a zloději, místo lidí zde budou GVKB roboti, všechny snahy o to, aby se lidi změnili k lepšímu, se ukázali jako naivní a marné, rodíme se jako sobci, a jakmile máme příležitost k tomu, sobecké myšlení a konání realizovat, tak se z nás stanou sobci. Podívejme se třeba na vandalismus a extremismus, jaké on napáchá veliké škody, nejsme tak bohatí, abychom si mohli dovolit zde to, že roboti nenahradí globálně lidi, lidi jsou jako elektronky a roboti jakou jako čipy, doba elektronek evolučně skončila, a přichází digitální doba, ve které jsou všude čipy.

Takový robot bude po vyrobení dva roky pracovat pro civilizaci, a potom se recykluje, a z recyklovaného materiálu se vyrobí noví roboti. Spočítejme si, jaký je ekonomický rozdíl mezi zaměstnáváním lidí, a zaměstnáváním robotů. Roboti jsou levnější a rychlejší, a tak je logické že lidi už nebudeme k ničemu zde potřebovat, robot prezident bude vyznamenávat roboty, to bude digitální asociální politika, když skončí rituál slavnostního vyznamenávání, tak se zúčastnění vyznamenaní roboti recyklují, včetně robota prezidenta.

Leave a Reply