Žijeme v konzumní totalitě

Vše, co žije, to i pracuje, otázkou je jaký je užitek z práce? Práce, ze které není žádný užitek je zde všude nadbytek a o takovou práci nikdo nestojí. Zde se dostáváme k parazitování mocných na bezmocných, nadbytek pro mocné, je založen na nedostatku pro bezmocné. Parazitování na rostlinách a hospodářských zvířatech nese dneska většinou malý nejistý zisk, veliký jistý zisk přináší parazitování na lidech, z lidí se tak stávají moderní hospodářská zvířata, na kterých parazitují mocní pastýři. Žijeme v konzumní totalitě, všude kde jsou daně tam je i konzumní totalita. Podívejme se na to že státy a zaměstnanci mají veliké dluhy, často dochází k tomu že stát nebo zaměstnanec nemůže splácet veliké dluhy, každý problém má jistě svoji příčinu, tou příčinou je parazitování mocných na bezmocných.

Mocní využívají reklamu k tomu, aby ona klamala od narození do smrti bezmocné, podívejme se na vysoké daně a vysokou inflaci, příčinou je zde parazitování mocných na bezmocných, z lidí se takto stávají ovce a elita to jsou pastýři. Kolik lidí vlastně svojí prací v EU vytváří skutečné ekonomické hodnoty? Pouze 15 % lidí v EU, svojí prací vytváří skutečné hodnoty, přitom tato skupina lidí je na tom ekonomicky zle, protože dobře jsou na tom jenom ti, co mají zde moc a výhody. Jedinou možností, jak eliminovat konzumní totality je dát všem lidem do hlavy GVKB čip který pitomý mozek odřízne od reality a mozek bude tak existovat jenom ve virtuální GVKB realitě, takto pravda a láska, zvítězí globálně nad lží a nenávistí na věčné GVKB časy. 

Napsat komentář