Zjevení Janovo 4

Média vám tvrdí, že je zde demokracie, a tak máte možnost si demokraticky zvolit prezidenta, tak tomu ale není, máte možnost si zvolit kariéristickou nulu, která je stará a tím i nemocná, kdo z kandidátů je svatý člověk, který svým životem jasně dokázal svoji svatost?

Základem svatosti je pokora, každá svatá víra požaduje od věřících pokoru, to je základem každé víry v zázraky. Vše je zde hra o hodnoty, nejde o to vyhrávat, ale jde o to nebýt závislým na této hře o hodnoty, nemůžete sloužit více pánům, jednomu pánu se zavděčíte a druhého pána rozzlobíte.

Ty, co kandidují na prezidenta, jsou profesionální hráči, závislí na hře o veliké hodnoty, je to stejná závislost jako závislost na tvrdých drogách, podívejme se na ty, co skončí dlouhodobě ve vězení, jak se okamžitě psychicky zhroutí. Pokora je odmítnout všechny závislosti, které z nás dělají loutku ovládanou závislostmi, je třeba léčit fyzickou prací ty, co jsou loutkou, kterou ovládají hříšné závislosti.

Už bylo dost lhářů a zlodějů, díky kterým je život zde očistcem, začneme se zaváděním umělé inteligence a robotů, člověk je jako elektronka, a robot je jako integrovaný obvod, místo pyšných vysokoškoláků zde bude umělá inteligence a roboti, ten, kdo nebude pokorný, ten bude automaticky recyklován na substrát.

Leave a Reply