Zjevení Janovo 9

U fotoaparátů platí, že starým levným fotoaparátem hodnotné fotografie nejdou udělat, je třeba investovat do nového drahého fotoaparátu, každý fotoaparát má parametry, podle kterých je vybírán, a stejně tak i kandidáti na prezidenta mají parametry, podle kterých je vybíráme. Všiml jsem si toho, že tam kde je malá kupní síla, tam lidi mají levné fotoaparáty, je to logické, že ten, kdo je bohatý, si může dovolit i drahý kvalitní fotoaparát.

Pokud se dívám na kandidáty, tak jejich kvalita odpovídá naší malé kupní síle, takové ubohé kandidáty, by v bohatém národě nikdo nevolil, tak je to u nás se vším, jsme ekonomicky a politicky na úrovni Číny, příčinou naší bídy je dlouhé období socialismu, ve kterém se z lidí udělali hlupáci a chudáci.

Vláda stanoví pravidla hry pro lidi, a tato pravidla z lidí dělají hlupáky a ubožáky, pro ekonomické migranty s tmavou pletí, jsme jenom tranzitní zemí na cestě do Německa, při pádu socialismu si lidi mysleli, že období ubohosti a hlouposti už skončilo, dneska už víme, že cesta k tomu, abychom se měli stejně jako v Německu, je velmi dlouhá a většina lidí, se tak nedožije konce naší bídy a zaostalosti.

Kolik se u nás za posledních dvacet let postavilo nových továren, které exportují svoje produkty do celého světa? Nic nám už tady nepatří, nejsme tady už ve svojí vlasti, jsme zde jenom cizinci, co zde slouží jako otroci těm, co zde vše vlastní, prodali jsme vše levně cizincům, a tak je prezident už jenom na to, aby kladl věnce na hroby, na to stačí starý nemocný prezident.

Leave a Reply